Podejście firm produkcyjnych do wyboru modelu wdrożeń nowych narzędzi cechuje po prostu… pragmatyzm, bo zdecydowanie największa grupa respondentów warunkuje decyzję rachunkiem ekonomicznym.

Widać jednak, że badane przez nas przedsiębiorstwa, szczególnie te największe, preferują rozwiązania budowane na własnej infrastrukturze. Po części wynika to ze specyfiki sektora produkcyjnego, w którym ogromna ilość generowanych danych i priorytetowość zachowania ciągłości procesów produkcyjnych przemawiają za tym, by kluczowych procesów nie wyprowadzać poza firmę, a po części z tradycji, dlatego, że takie rozwiązania od wielu lat skutecznie działały.

Jednocześnie jednak, firmy produkcyjne (w tym te największe) wykazują coraz większe zainteresowanie chmurą. Jak to interpretować?

Pokazuje to, że rynek w Polsce ma już wysoką świadomość korzyści płynących z modelu konsumpcji IT w chmurze. Menedżerowie wiedzą, że zapewnia on możliwość szybkiej reakcji na zmiany na rynku, może doprowadzić do realnych oszczędności w budżecie IT ze względu na ograniczenie inwestycji i zachować, a nawet podnieść efektywność procesów w organizacji. Ten pragmatyzm i oparcie na rachunku ekonomicznym nie powoduje, że decyzje są i będą podejmowane automatycznie. Wiele zależy od analizowanego horyzontu czasu i podejścia do wyceny ryzyk płynących z komunikacji z chmurą, ataków cyberprzestępców, a także zmian na rynku pracy i dostępności specjalistów IT.

Specyfika sektora produkcyjnego nie wyklucza chmury. Nawet kiedy przedsiębiorstwo nie zamierza dokonywać od razu głębokiej transformacji cyfrowej, to możliwe jest wykorzystanie chmury w modelach hybrydowych i zapewne właśnie w tę stronę pójdą polskie przedsiębiorstwa. A globalni dostawcy rozwiązań dla biznesu, chcąc nie chcąc, dostosują się i do tego scenariusza. Bazując na rozwiązaniach lokalnych (on premises) w jednych procesach, skorzystają one z chmury, aby zapewnić sobie dostęp do nowoczesnych narzędzi – w obszarach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, czy analizy danych. Będą one przecież dostępne i opłacalne głównie w chmurze, ze względu na konieczność zarówno dostarczenia na ich potrzeby mocy obliczeniowej jak i zapewnienia jak najszybszego dostępu do innowacji.

Podstawą będą strategiczne plany biznesowe firm, podporządkowane im działania IT i rachunek ekonomiczny (ROI, CAPEX i OPEX w IT) oraz zarządzanie ryzykiem.

Zachęcamy do zapoznania się z całością Raportu AxiansCyfryzacja branży produkcyjnej, dostępnym pod linkiem.

Zobacz pozostałe aktualności