Inwestycje w systemy informatyczne są niezwykle mocno skorelowane z bieżącą sytuacją gospodarczą.

Inwestycje w IT są niezwykle mocno skorelowane z bieżącą sytuacją gospodarczą – uważa Przemysław Kosek, dyrektor projektów specjalnych Axians Services Polska. – W przypadku dekoniunktury zwykle pierwsze padają ofiarami cięć, projekty informatyczne są kasowane lub odkładane.

Link: http://it.wnp.pl/inwestycje-w-it-sa-wskaznikiem-rozwoju-danej-bran20zy,259789_1_0_0.html.

Zobacz pozostałe aktualności