Axians dysponuje wieloma narzędziami wspierającymi tworzenie profesjonalnych backupów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak skrócić czas tworzenia kopii zapasowej z 75 do 8 godzin? Przeczytaj

Backup, nazywany także kopią bezpieczeństwa, to dodatkowy zapis danych na urządzeniach innych niż produkcyjne, które w przypadku utraty tychże danych – na przykład w wyniku awarii sprzętu, błędu ludzkiego, czy działania wirusa szyfrującego – pozwolą na odzyskanie ich oryginalnej wersji. Im więcej kluczowych informacji dla ciągłości działania przedsiębiorstwa, tym ważniejsze jest zachowanie ich bezpieczeństwa i odtwarzalności. Odpowiednią jakość i krótki czas przygotowywania kopii zapasowych można uzyskać dzięki współpracy z profesjonalnym integratorem usług IT oraz inwestycji w nowoczesne narzędzia do przechowywania danych.

Główne zasady przy tworzeniu kopii zapasowych

Tworząc backup, należy postępować zgodnie z podstawowymi, ogólnie przyjętymi standardami, pozwalającymi na zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych. Jedną z najprostszych jest zasada 3-2-1. Według niej należy posiadać trzy kopie zapasowe, które powinny być zapisane na dwóch różnych typach nośników do przechowywania danych, a jedna z kopii powinna znajdować się poza przedsiębiorstwem. Firmy specjalizujące się w profesjonalnej obsłudze IT zapewniają także dostęp do coraz bardziej zaawansowanych technologii w obszarze ochrony pamięci masowej.

Innowacyjne systemy do zabezpieczania pamięci masowej

Jako niezależny integrator S&T dysponuje wieloma profesjonalnymi narzędziami informatycznymi, wspierającymi zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych informacji. Jednym z najczęściej rekomendowanych jest medium backupowe Data Domain, wykorzystujące kompresję i deduplikację danych, które pozwala na zapisywanie jedynie unikalnych treści, a tym samym na usunięcie powtarzających się elementów. Technologia ta doskonale integruje się zarówno z innymi używanymi aplikacjami, a także z innym oprogramowaniem służącym do zabezpieczania danych, co czyni z niej rozwiązanie niezwykle funkcjonalne. Zastosowanie systemu Data Domain pozwala na kilkudziesięcioprocentowe zmniejszenie tzw. „okna backupowego”.

Dzięki deduplikacji danych na nośniku źródłowym, do urządzenia backupu przesyłane są tylko informacje zmienione od czasu tworzenia ostatniej kopii, co znacząco zmniejsza ilość danych transmitowanych przez sieć. Ponadto w wyniku kompresji i deduplikacji „u celu” redukuje się także zapotrzebowanie na pojemność przestrzeni przeznaczonej na przechowywanie danych. Dzięki tym i innym rozwiązaniom, oferowanym przez producenta wspomnianego medium backupowego, możliwe jest znaczne skrócenie czasu tworzenia kopii zapasowej dużego systemu, co jest konsekwencją zapisywania jedynie nowych danych, bez powielania już istniejących. Dodatkowo, dzięki mechanizmom składania przez urządzenie kopii przyrostowych do pełnego backupu oraz autotestom odtwarzania, zawsze mamy do dyspozycji pełną, aktualną kopię danych – co znacząco upraszcza i skraca czas odtworzenia zapisanych informacji.

Jak skuteczne są nowe rozwiązania informatyczne w zakresie przygotowywania backupu, S&T przekonało się podczas testów w realnym środowisku produkcyjnym jednej z ogólnopolskich sieci hurtowni z branży motoryzacyjnej. Przedsiębiorstwo obsługujące ponad 600 użytkowników,  korzystało z zaawansowanego systemu ERP, wspieranego bazą danych Oracle o wielkości 7 TB. W omawianym przypadku tradycyjny backup taśmowy, z wykorzystaniem jednego z popularnych programów do tworzenia kopii, wynosił ok. 75 godzin i przekraczał znacząco dostępne „okno backupowe”. Tak długi czas tworzenia kopii oznaczał także możliwość utraty w razie awarii znacznej części istotnych informacji dla firmy. Jeszcze większy problem stanowiło odtwarzanie danych, również trwające około 75 godzin. Dla firmy korzystającej z informatycznych narzędzi wspomagania produkcji ponad trzydniowa niedostępność systemu oznaczała znaczące straty finansowe.

Nowoczesne technologie backupowe przyspieszają tworzenie i odzyskiwanie danych niemal 10-krotnie

Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy funkcjonalności rozwiązania Data Domain, możliwe było skrócenie zarówno czasu potrzebnego na wykonanie pełnej kopii systemu, jak i czasu odtwarzania do 8 godzin! Nowoczesne technologie backupowe przyspieszają tworzenie i odzyskiwanie danych niemal 10-krotnie. Dodatkowymi korzyściami z zastosowania najlepszych światowych standardów jest także znaczne uproszczenie zarządzania, wykonywania, przechowywania i odtwarzania kopii zapasowych. Niezwykle istotne jest także zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanej operacji, przez lepsze zabezpieczenie danych przed wirusami szyfrującymi dyski czy błędami obsługi.

Zobacz pozostałe aktualności