Ostatnie dwa lata były trudnym okresem dla menedżerów zajmujących się utrzymaniem łańcuchów dostaw. Nie zdążyli oni jeszcze odpowiedzieć na wszystkie wyzwania stworzone przez pandemię, a już muszą radzić sobie z kolejną sytuacją kryzysową na rynku.

Najpierw pandemia COVID-19 przełożyła się na raptowny wzrost zapotrzebowania na sprzęt biurowy, jednocześnie blokując wiele istotnych szlaków handlowych. Teraz, mimo lepszej sytuacji, przewoźnicy i producenci mierzą się z innymi wyzwaniami wynikającymi z globalnej presji inflacyjnej – rosnącymi cenami czy zwiększonymi kosztami pracy.

Problemem pozostaje również kwestia sprawnego pozyskiwania półproduktów – obecnie czas oczekiwania na komponenty, które jeszcze dwa lata temu były łatwo dostępne, wydłużył się wielokrotnie. Wyzwania są potęgowane przez specyfikę działania branży produkcyjnej, która dąży do posiadania minimalnych stanów magazynowych, aby zredukować koszty zarządzania zapasami. Niektóre firmy wręcz przestawiły się na produkcję wyłącznie „on-demand”, co oznacza, że działanie ich systemów jest w pełni uzależnione od przychodzących zamówień.

Ręczne zarządzanie łańcuchem dostaw jest zbyt drogie

W efekcie nawet 97% firm działających w branży produkcyjnej przyznaje, że zarządzanie łańcuchem dostaw pochłania ogromną część ich czasu. To obejmuje m.in. kontrolowanie jakości pracy podwykonawców, pozyskiwanie, weryfikację i onboarding nowych dostawców oraz sprawdzanie informacji o statusie zamówień. W takiej sytuacji wydaje się, że coraz więcej branżowych podmiotów będzie priorytetyzować procesy transformacji cyfrowej, które umożliwią utrzymanie kontroli nad wszystkimi aspektami funkcjonowania logistyki i usprawnią dostosowywanie procesów biznesowych do zmiennego otoczenia rynkowego. Ręczne zarządzanie łańcuchem dostaw staje się po prostu zbyt drogie, nieopłacalne oraz nieefektywne – szczególnie w przypadku raptownie rozwijających się firm działających w wielu lokalizacjach i z wieloma klientami oraz podwykonawcami.

Inteligentne systemy ERP oparte o chmurę mogą stanowić tutaj ogromne wsparcie na wielu polach – i biznes to dostrzega. Jak pokazują statystyki, globalnie obserwujemy coraz większą otwartość na ERP w chmurze, do 2025 roku wartość tego rynku ma wynieść 101,1 mld USD. W Polsce do tej technologii podchodzimy jeszcze nieco sceptycznie – wdrożenia chmurowe wciąż budzą pewne obawy. Przebadani przez Axians menedżerowie firm produkcyjnych wskazują m.in. na brak zaufania do systemu abonamentowego i uzależniania ciągłości produkcji od uiszczania stosownej opłaty. Biznes nad Wisłą będzie musiał jednak coraz częściej pokonywać swoje lęki i badać możliwości związane z przeniesieniem procesów do ERP w chmurze obliczeniowej, czy to publicznej, prywatnej czy hybrydowej – szans bowiem nie brakuje.

W przypadku cyfryzacji łańcucha dostaw, można wyróżnić trzy główne korzyści płynące z wdrożenia inteligentnego systemu ERP w chmurze, dzięki którym można znacząco usprawnić działania logistyczne, sprawniej i elastyczniej odpowiedzieć na niespodziewane wyzwania, a nawet przewidywać ewentualne problemy.

Bieżący wgląd w sytuację biznesu i sprawniejsze zarządzanie zasobami

Podstawowa zaleta ERP to konsolidacja wszystkich informacji o łańcuchu dostaw w jednym miejscu. O każdej porze i z każdego miejsca na świecie menedżerowie i pracownicy mogą sprawnie podejrzeć dane wewnętrzne i zewnętrzne, które ich interesują, a także wygenerować odpowiednie raporty, które pomogą im w podejmowaniu decyzji. Stan zapasów, finansów czy produkcji – wszystko jest dostępne na wyciągnięcie klawiatury fizycznej lub smartfonowej.

Podłączenie do systemu ERP urządzeń i zasobów, np. za pośrednictwem Internetu Rzeczy, umożliwia z kolei automatyzację procedur inwentaryzacyjnych oraz kontrolowanie przypisania zasobów do danego zamówienia. Szybko można sprawdzić, ile linii produkcyjnych jest przeznaczonych do realizacji danego projektu czy sprawdzić produktywność maszyn. Sprawna komunikacja w łańcuchu dostaw pozwala płynnie zarządzać przepływem informacji o popycie i jego zmianach, stanach magazynowych, statusach zamówień etc. Dzięki wszystkim tym funkcjonalnościom można nie tylko utrzymywać kontrolę nad stanem łańcucha dostaw, ale również sprawnie zauważać nieprawidłowości i je adresować, tym samym optymalizując procesy biznesowe i sprawniej zarządzając dostępnymi zasobami.

Obniżenie kosztów zarządzania infrastrukturą IT

Istotnym elementem łańcucha dostaw jest infrastruktura IT, która umożliwia uporządkowanie i automatyzację procesów. Biznes zmienia się każdego dnia, ale działy IT często nie mają czasu na pracę nad innowacjami, które pomogłyby w rozwoju przedsiębiorstwa, gdyż specjalistów pochłania zarządzanie kompleksowością starzejącej się infrastruktury i utrzymywanie stabilności działania systemów. To spore koszty, szczególnie w przypadku architektury on-premises, która wymaga nie tylko regularnej modernizacji, ale również regularnego serwisowania i wymiany komponentów.

Samo przeniesienie procesów do chmury może znacząco obniżyć koszt zarządzania bieżącą infrastrukturą i zmniejszyć dług technologiczny wynikający z utrzymywania przestarzałych systemów. Dodatkową zaletą ERP w chmurze obliczeniowej są automatyczne aktualizacje zapewniane przez dostawcę, tak jak w przypadku SAP S/4HANA Cloud czy Infor CloudSuite. Dzięki temu oprogramowanie jest zawsze zgodne z najnowszymi wymaganiami sprzętowymi oraz przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie danego kraju, a klient płaci tylko za zasoby, które realnie zużywa. Dostawca bierze na siebie także zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi, m.in. poprzez regularne monitorowanie potencjalnych problemów i łatanie luk bezpieczeństwa. Wszystko to umożliwia firmom korzystającym z chmury redukcję wydatków na wewnętrzne zasoby IT i przeznaczenie zaoszczędzonych pieniędzy na działania antyinflacyjne.

Automatyzacja procesów biznesowych

Zarządzanie biznesem oraz łańcuchem dostaw w dużej mierze opiera się na powtarzalnych procesach – forecastowanie, zarządzanie zamówieniami, kontrola stanu zapasów w całym łańcuchu dostaw – które można łatwo zautomatyzować, tym samym dając pracownikom więcej przestrzeni na kreatywniejsze zadania. Inteligentny ERP w chmurze może zadbać między innymi o cykliczne generowanie i wysyłanie raportów do kadry zarządzającej czy automatyczne wystawianie faktury i wysyłanie jej do klienta końcowego w momencie, gdy system dostanie powiadomienie o wysyłce zamówienia. Może również monitorować parametry przepływu surowców i komponentów wśród uczestników łańcucha dostaw, sygnalizując odchylenia.

Dzięki takim systemom można też sprawnie kontrolować stan zamówień i śledzić ich status oraz lokalizację, co ogranicza liczbę pytań klientów końcowych i ułatwia komunikację zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Wiele możliwości może też otworzyć integracja z systemami podwykonawców odpowiedzialnych za transport lub produkcję, co nie tylko usprawni wymianę informacji dotyczących zamówień, ale również jaśniejszy podział odpowiedzialności za poszczególne etapy i sprawniejszą kontrolę realizacji na wielu poziomach. Taki poziom automatyzacji optymalizuje czas pracy i umożliwia redukcję nadgodzin, co jest szczególnie ważne w sektorach o wysokim poziomie niedoboru pracowników – a logistyka do takich należy.

Szans i okazji związanych z nowoczesnymi systemami ERP w chmurze nie brakuje – pytaniem jest tylko to, ile zajmie polskiemu biznesowi przekonanie się do nich. Bo to, że musi to zrobić, jest właściwie pewnikiem.

Zobacz pozostałe aktualności