W dzisiejszych czasach niemal każda organizacja wykorzystuje jakiś rodzaj oprogramowania komputerowego, które w mniejszym lub większym stopniu (w zależności od posiadanych funkcji) ułatwia codzienne funkcjonowanie firmy i jej pracowników.

Współczesne narzędzia informatyczne takie jak np. systemy ERP (ang. Enterprise Resources Planning), obejmują wsparciem większość obszarów działania przedsiębiorstwa. Dostępność wszelkich informacji w jednej bazie zapewnia, że każdy pracownik ma dostęp do tego, co może mu być potrzebne, w zależności od przyznanych uprawnień a także zapewnia, że każda informacja lub transakcja jest wprowadzana tylko raz.

System ERP – możliwości

Powstanie systemów klasy ERP jest wynikiem ewolucji systemów komputerowych wspomagających zarządzanie firmą od systemów klasy MRP (Material Resources Planning), przez closed loop MRP, przez klasę MRP II (Manufacturing Resources Planning aż do wspomnianego ERP. Ewolucja ta, trwająca już prawie osiem dekad, umożliwiła objęcie systemem coraz większej ilości obszarów przedsiębiorstwa.

Sprzedaż, produkcja, finanse i księgowość, planowanie, budżetowanie, controlling finansowy, zaopatrzenie to tylko kilka przykładów podstawowych modułów systemów ERP, które w pełni odpowiadają podstawowym procesom zachodzącym w firmie, pozwalając na płynne zarządzanie nimi. Nie można również zapomnieć o korzyściach, jakie przynosi uruchomienia zintegrowanego planowania zasobów przedsiębiorstwa. Systemy ERP oferują standardowo uporządkowane zarządzanie kartotekami partnerów biznesowych (klientów i dostawców, banków etc.) co ułatwia prowadzenia efektywnego kontaktu i przeprowadzanie sprawnych transakcji z obecnymi, dawnymi oraz potencjalnymi klientami.

Definicje kartotek pracowniczych umożliwiają sprawne zarządzanie posiadanymi zasobami ludzkimi (weryfikowanie ich realnej dostępności, kwalifikacji czy uprawnień).

Jak wybrać odpowiedni system ERP?

System ERP pozwala na usprawnienie procesów produkcji, sprzedaży, logistyki, planowania oraz innych zachodzących w poszczególnych firmach działających w różnych branżach. Jego wybór powinien być w pełni dostosowany do potrzeb danego podmiotu, by mógł jak najlepiej funkcjonować i pozwalać na skuteczne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Przystępując do procesu wyboru należy zdać sobie sprawę, że kluczowym krokiem jest określenie przez firmę potrzeb oraz jasne zdefiniowanie procesów, które powinny zostać odzwierciedlone w nowym systemie. Należy też jasno odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące celu wdrożenia, oczekiwań co do jego głównych efektów oraz sprecyzowania obszarów, w których spodziewamy się na przykład zwiększenia efektywności czy uproszczenia procesów. Dokonując wyboru oprogramowania, należy więc wziąć pod uwagę wielkość firmy (mikro, mała, średnia, duża) oraz jej strukturę. W zależności od skali działania organizacji mogą pojawiać się wymagania dotyczące tak zasadniczych rzeczy jak obsługa wielu walut, wielooddziałowość i wielojęzyczny interfejs. Profil firmy (handlowa, produkcyjna, działająca na rynkach zagranicznych itd.), powinien wpływać także na poszukiwanie rozwiązań specjalizowanych i dostosowanych do konkretnych branż oraz zapewniających wymagane moduły. Istotne jest także, ile osób będzie korzystać z danego oprogramowania, ponieważ wpływa to na szybkość i skuteczność działania.

Poza porównaniem poszczególnych funkcjonalności systemu warto przeanalizować również sam model implementacji. Jego złożoność, czas trwania i przyjęta metodyka będą miały kolosalny wpływ na finalny budżet projektu. Z reguły systemy, których producenci oferują zwinną metodykę wdrożenia, opartą na specjalizowanych rozwiązaniach dla poszczególnych branż, dostępne są dla użytkowników znaczenie szybciej. Ponadto rozwiązania dostarczane przez dostawców systemów ERP oparte o technologie chmurowe (zwłaszcza w modelu SaaS) często zawierają w sobie predefiniowane konfiguracje dostosowane do konkretnych gałęzi przemysłu, skracając znacznie proces wdrożenia i zmniejszając docelowy budżet projektu.

Firma S&T zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem oraz integrowaniem Systemów ERP w oparciu o technologie Infor i SAP. Nasz zespół wspiera Klientów także w przeniesieniu danych z aktualnie używanych rozwiązań informatycznych do nowego oprogramowania oraz przygotowuje scenariusze konwersji, dopasowane do indywidualnych wymagań. Mamy także doświadczenie w implementacji zagranicznych konfiguracji systemów ERP na rodzimym rynku (z ang. roll-out). Dostosowujemy rozwiązania do polskich wymagań prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów w polskiej lokacji. Zapraszamy do kontaktu firmy, które rozważają zmianę systemu ERP. Z przyjemnością pomożemy z wyborem technologii dopasowanej do Państwa potrzeb.

Zobacz pozostałe aktualności