Wielu przedsiębiorców zgodnie uznaje, że bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności prowadzonych przez nich firm.

Skuteczna realizacja tych zapewnień wymaga jednak spójnej i przemyślanej strategii bezpieczeństwa wykonanej przez specjalistów, z czym w praktyce bywa znacznie gorzej.

 Wymagania prawne

Większą dbałość o kwestie bezpieczeństwa danych wymusiły na przedsiębiorcach regulacje, które zostały wprowadzone w Europie wraz z RODO, zmieniając w znaczący sposób dbałość o sposób przechowywania danych osobowych. Z analiz wynika, że najlepiej przygotowane do realizacji tych procedur są firmy działające w branży finansowej – jest to dziedzina, w której poufne informacje muszą być szczególnie chronione.

 Co obejmuje strategia bezpieczeństwa?

Aktualne rozwiązania informatyczne pozwalają na wdrożenie skutecznych i kompleksowych narzędzi chroniących przedsiębiorstwo przed potencjalnymi zagrożeniami. Działania muszą być zaplanowane i cały czas dostosowywane do aktualnych wymagań i specyfiki działalności firmy. Konieczne jest także sprecyzowanie priorytetów, dzięki którym możliwe będzie wskazanie kluczowych obszarów, do których ochrony powinno się przykładać szczególną wagę.

Istotna jest również możliwość konsultacji ze specjalistami, którzy mogą doradzić zarówno na etapie analiz i wskazać najlepsze dostępne na rynku rozwiązanie oraz pomóc w trakcie wdrażania strategii bezpieczeństwa. Takie możliwości szczególnie dla małych i średnich firm dają usługi outsourcingowe.

Najważniejsze korzyści

Wdrażając strategię bezpieczeństwa, można zwiększyć ochronę przed poniesieniem dotkliwych strat finansowych oraz wizerunkowych, które w niektórych branżach mogą znacznie osłabić pozycję firmy i zaburzyć jej funkcjonowanie. Wówczas podział obowiązków jest szczegółowo ustalony i w przypadku pojawiających się zagrożeń wskazane osoby wiedzą dokładnie, jak prawidłowo zareagować.

Implementując świadomą, starannie przygotowaną strategię bezpieczeństwa można największy nacisk położyć na kluczowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, których ochrona będzie szczególnie istotna. Nowoczesne narzędzia informatyczne pozwalają w szybki sposób zareagować i, jeśli zajdzie taka konieczność, umożliwiają zablokowanie dostępów osobom będących źródłem wycieku danych.

Zobacz pozostałe aktualności