Początkowo SAP Business Intelligence było przeznaczone wyłącznie dla kadry kierowniczej. Teraz jednak sytuacja się zmienia – dostęp do oprogramowania posiada coraz więcej pracowników. Jakie znaczenie ma to dla rozwijających się biznesów?

Nie da się ukryć, że analityka ma kolosalne znaczenie w każdej branży. Dzięki niej możemy nie tylko kontrolować wszystkie procesy zachodzące w firmie, ale także dokładnie je analizować, wyciągać odpowiednie wnioski, a nawet przewidywać przyszłe zdarzenia. W efekcie biznes ma stałą świadomość swojej sytuacji i jest w stanie przygotować się na różnorodne scenariusze rynkowe. Nic więc dziwnego, że z roku na rok rośnie popularność narzędzi umożliwiających zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych. Przykładem jest SAP Business Intelligence, który z roku na rok staje się coraz bardziej popularny i coraz chętniej wdrażany zarówno przez ogromne korporacje, jak również mniejsze przedsiębiorstwa.

SAP Business Intelligence dla wszystkich pracowników

Udostępnienie rozwiązań klasy BI szerszemu gronu pracowników jest korzystne dla całego przedsiębiorstwa. Taki model korzystania z oprogramowania umożliwia bowiem usprawnienie komunikacji i przepływu informacji. W ten sposób zwiększa się przejrzystość działania firmy – prościej jest zrozumieć procesy z perspektywy całego biznesu, nie tylko jednego działu lub zespołu. Pomaga to także zidentyfikować obszary wymagające korekty, i przeciwdziałać powstawaniu silosów informacyjnych, które mogą istotnie spowalniać rozwój firmy i obniżać jakość świadczonych przez nią usług.

Istotne jest również odciążenie działu IT, który nie musi już zajmować się prostymi i powtarzalnymi zadaniami związanymi z przetwarzaniem czy analityką danych. Pracownicy korzystający z systemu mają dostęp do wszystkich informacji, których potrzebują do wykonywania swoich zadań, a łatwa integracja z innymi rozwiązaniami IT, w szczególności tymi od SAP, umożliwia konsolidację wielu aplikacji i modułów w jednym miejscu.

Dzięki systemom takim jak SAP Business Intelligence, wszystkie dane są zbierane w jednym miejscu,. W ten sposób łatwo wyeliminować sprzeczne informacje czy duplikaty danych. To dobry sposób także na automatyzację procesów, na przykład tych związanych z zawieraniem umów z podwykonawcami, fakturowaniem działań czy notyfikowaniem kontrahentów o zmianach.

Lepsza jakość obsługi klienta, lepsze podejmowanie decyzji

Wyzwaniem, z którym często mierzą się firmy, jest obsługa jednego klienta przez kilka różnych zespołów lub działów. W takich sytuacjach nietrudno o nieporozumienia wynikające z utrudnionego przepływu informacji, nawet jeśli do obsługi danej współpracy wyznaczono specjalnego koordynatora. Rozpatrywanie zgłoszenia w ramach jednego systemu umożliwia sprawniejszą wymianę danych na temat danego projektu i ogranicza liczbę pytań zadawanych wewnętrznie oraz zewnętrznie. Uproszczenie współpracy międzyzespołowej oszczędza również czas pracowników, których zadania i harmonogram ich realizacji zależą od pracy innego zespołu. Doskonale ilustruję tę sytuację dział produkcji potrzebuje informacji od działu marketingu o promocjach planowanych w danym kwartale, aby odpowiednio rozplanować zmiany pracowników i przygotować się na zwiększone zapotrzebowanie. Dzięki wprowadzeniu danych do systemu BI, można ograniczyć liczbę spotkań, w zamian skupiając się na realizacji danego projektu.

Prostsze staje się również przygotowywanie raportów dla klienta. Zbiorcze generowanie jednego zestawienia na podstawie danych od różnych zespołów istotnie ogranicza czas spędzony nad weryfikacją liczb w arkuszach kalkulacyjnych. W konsekwencji menedżerowie mogą łatwo zyskać dostęp do historii współpracy z danym podmiotem, przeanalizować wszystkie fakty i liczby, oszacować rentowność projektu, a następnie podjąć decyzje na podstawie tych danych, np. o zwiększeniu lub obniżeniu ceny usług. To – wszystko jest możliwe bez angażowania czasu innych pracowników na tworzenie dodatkowych raportów wewnętrznych.

SAP dostępny także mobilnie

Zgodnie z duchem czasu, SAP Business Intelligence jest dostępny dla wszystkich użytkowników z praktycznie każdego miejsca i w dowolnym czasie. Czasami nie trzeba nawet instalować odpowiedniego oprogramowania. Wystarczy urządzenie z przeglądarką internetową oraz dostępem do Internetu, aby móc zapoznać się z wszystkimi danymi, analizować je, tworzyć wizualizacje i móc realnie przewidywać przyszłe zdarzenia na podstawie faktów i potwierdzonych danych. Dzięki temu nawet pracownicy, którzy często przebywają w trasie, mogą przed spotkaniem z klientem sprawdzić z poziomu smartfonu najnowsze postępy w konkretnym projekcie.

Przykłady działania SAP Business Intelligence w praktyce:

  • Marketing: Marketingowcy mogą na bieżąco sprawdzać wyniki kampanii i mierzyć zaangażowanie w postaci metryk takich jak otwarcia wiadomości, CTR czy konwersje z poziomu landing page’u.
  • Finanse: Specjaliści ds. finansów mają możliwość skonsolidowania danych w jednym miejscu, co usprawnia monitorowanie przepływów pieniężnych, ustalanie marż, kontrolowanie wydatków i zysków – wszystko w czasie rzeczywistym.
  • HR: Kadry wykorzystują BI do sprawdzania obecności czy czasu pracy, poziomu wydajności, ale także retencji i zaangażowania. To przekłada się na bardziej precyzyjne potrzeby rekrutacyjne, sprawniejsze identyfikowanie luk w wiedzy pracowników, które można zaadresować szkoleniami oraz optymalizację harmonogramu zmian godzinowych.

Więcej na temat rozwiązań i systemów BI »

Zobacz pozostałe aktualności