Obszary

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Wyzwania stojące przed sektorem użyteczności publicznej nieustannie ewoluują

Przedsiębiorstwa zajmujące się energią elektryczną, gazem, wodą i usługami pokrewnymi dążą do opracowania czystszych źródeł energii i poprawy wydajności w miarę narastania presji na środowisko. Zakłócenie popytu nadal stanowi wyzwanie, przy czym produkcja energii odnawialnej zależy od czynników środowiskowych pozostających poza ich kontrolą, a popyt ze strony użytkowników nie jest już stały ani przewidywalny.

Infrastruktura telekomunikacyjna