Nowoczesne technologie pozwalają tworzyć wirtualny odpowiednik fizycznego miejsca pracy (Digital Workplace). Dzięki tym rozwiązaniom pracownicy mogą w bezpieczny sposób wykonywać swoje zadania w dowolnym miejscu i czasie oraz korzystać z zasobów organizacji, a przy tym liczyć na szybką pomoc zespołów wsparcia IT. Wymaga to nie tylko wykorzystania niezawodnych platform do komunikacji, ale także odpowiednich zabezpieczeń i mechanizmów zarządzania urządzeniami końcowymi. Specjalistyczne narzędzia IT tworzące w pełni cyfrowe miejsce pracy umożliwiają sprawne realizację zadań zarówno w ramach własnych zespołów jak i z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych.

Unikalne cechy

Jednym z najistotniejszych aspektów wdrożenia cyfrowego środowiska pracy jest zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Axians oferuje szerokie spektrum rozwiązań do zarządzania tożsamością użytkowników czy zabezpieczenia sieci. W przypadku „zawirusowania” jednego komputera w firmie, rozwiązania te powstrzymują atak i blokują dany element, a nie system całej organizacji. Jest to bardzo istotne dla zapewnia ciągłości pracy, przy maksymalnym zabezpieczeniu danych firmy.

Wdrożenie usług z zakresu organizacji bezpiecznej pracy poza siedzibą firmy obejmuje szerokie spektrum działań. Począwszy od przygotowania infrastruktury IT, poprzez zabezpieczenie transmisji danych i ochronę urządzeń, aż po wybór niezawodnych platform do komunikacji użytkowników. Oferowane przez Axians usługi obejmują:

 • doradztwo w zakresie wyboru rozwiązań programowych,
 • inwentaryzację dostępnego sprzętu i narzędzi,
 • optymalizację konfiguracji obecnej infrastruktury informatycznej,
 • przygotowanie architektury IT niezbędnej do uruchomiania cyfrowych miejsc pracy (z szczególnym uwzględnieniem ilości użytkowników, możliwości wirtualizacji i wykorzystania urządzeń mobilnych),
 • wdrożenie rozwiązań niezbędnych do zapewnienia przepustowości i bezpieczeństwa przesyłanych danych,
 • usługi w zakresie dodatkowego zabezpieczenia poszczególnych elementów sieci.

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

 • VMware Workspace ONE Intelligent Hub – zespół aplikacji, dzięki któremu pracownicy mają natychmiastowy dostęp do całego zestawu oprogramowania biznesowego organizacji, działającego w chmurze i centrum danych. Rozwiązanie to zapewnia prosty i bezpieczny dostęp do zasobów firmy przez wykorzystanie mechanizmów pojedynczego logowania (single sign-on, SSO) oraz uwierzytelniania wielopoziomowego (multi-factor authentication). Katalog integruje się również z technologią wirtualnych pulpitów i aplikacji VMware Horizon.
 • VMware Horizon – umożliwia działom IT szybkie udostępnianie wirtualnych pulpitów, i aplikacji w środowiskach lokalnych, hybrydowych i wielochmurowych (Horizon 7 i Horizon Cloud).  Rozwiązanie to pozwala również na bezpieczny, zdalny dostęp do fizycznych stacji roboczych, bez konieczności obciążenia firmowego VPN’a.
 • VMware Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM) – to narzędzie pozwalające na nowoczesne i bezpieczne zarządzanie urządzeniami końcowymi. UEM wspiera szerokie spektrum urządzeń (iOS, Android, Win10, macOS, Chrome OS, niestandardowe stacje końcowe) wraz z zarządzaniem ich pełnym cyklem.
 • VMware Workspace Security – zapewnia proaktywne zwalczanie zagrożeń i ochronę danych korporacyjnych w nowoczesnym cyfrowym obszarze roboczym, poprzez wykrywanie anomalii i blokowanie zagrożeń z wykorzystaniem technologii machine learning.
 • VMware SD-WAN by VeloCloud – to wiodące rozwiązanie w branży usług SD-WAN, zapewniające przedsiębiorstwu i jego użytkownikom-niezawodną, bezpieczną i zoptymalizowaną komunikację w ramach sieci WAN oraz z systemami opartymi o rozwiązania chmurowe.
 • Cisco Anyconnect – bezpieczny dostęp zdalnych pracowników do systemów centralnych lub w chmurze.

Integracja, współpraca i bezpieczeństwo są podstawowymi zasadami działania cyfrowych miejsc pracy.

 

Podczas budowy środowisk Digital Workplace,  Axians zapewnia dostęp do różnorodnych narzędzi przeznaczonych do komunikacji zdalnej i wykorzystuje najnowocześniejsze urządzenia ICT. Axians pomaga firmom w konfiguracji centralnych platform, na których są dostępne dane ze wszystkich wdrożonych systemów (np. ERP, CRM, BI). Zintegrowana architektura pozwala nie tylko na udostępnianie informacji i aplikacji, ale także wspiera współpracę i wymianę danych między rozproszonymi zespołami.

Korzyści biznesowe

 • Stworzenie elastycznej organizacji, która sprzyja rozwojowi innowacyjności
 • Niezależny od miejsca pracy bezpieczny dostęp do zasobów firmy
 • Zapewnienie ciągłości działania organizacji poprzez zastosowanie nowoczesnych mechanizmów bezpieczeństwa
 • Skrócenie czasu reakcji i usprawnienie procesów decyzyjnych na każdym szczeblu organizacji, dzięki łatwemu dostępowi do danych
 • Ułatwienie monitorowania, nadzorowania i zarządzania urządzeniami końcowymi przez zastosowanie jednej platformy wspierającej szerokie spektrum rozwiązań
 • Zachowanie ciągłości działania przez zastosowanie mechanizmów wysokiej dostępności systemów oraz ochrony danych
 • Istotne oszczędności na kosztach powierzchni biurowych dzięki pracy zdalnej
 • Odciążenie kadry managerskiej z konieczności monitorowania obecności pracowników i skoncentrowanie się na strategicznych celach organizacji.

Dlaczego Axians

 • Gwarancja sprawnej realizacji na wszystkich etapach uruchomienia cyfrowego miejsca pracy
 • Przy zachowaniu ścisłej współpracy z klientem, budowa bezpiecznych scenariuszy wdrożenia
 • Wysokie kompetencje pracowników, poświadczone certyfikatami
 • Wsparcie techniczne 24/7
 • Znajomość najnowszych dostępnych technologii
 • Zdalne wsparcie Klienta i jego użytkowników końcowych
 • Elastyczność we współpracy i dostosowanie do potrzeb klienta w zależności od zmieniającej się sytuacji
 • Bycie na bieżąco z regulacjami prawnymi umożliwia proponowanie nowych rozwiązań w zgodzie z compliance.
 • Możliwość dalszej rozbudowy i rozwoju dzięki skalowalności oferowanych rozwiązań.

Zobacz nasze realizacje

Aplikacje biznesowe i analiza danych Bankowość i ubezpieczenia

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Infrastruktura sieciowa Bankowość i ubezpieczenia

Budowa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej

Dowiedz się więcej
Wsparcie środowiska pracy Bankowość i ubezpieczenia

Wsparcie techniczne i IT w przeprowadzce pracowników mBanku

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty