OLCAS (On-Line Customer Advantages System) to autorski system Axians rozwijany od wielu lat we współpracy i w odpowiedzi na potrzeby biznesowe wiodących sieci handlowych w Polsce i Europie. Jest to narzędzie do zarządzania relacjami z klientami przeznaczone jest dla różnego typu sieci oraz punktów handlowych i usługowych. System pozwala na zarządzanie i obsługę programów lojalnościowych. Aplikacja wspiera długotrwałe działania marketingowe, mające na celu budowanie i podtrzymywania pozytywnych relacji z klientami firmy oraz zarządza nimi.

Korzyści biznesowe

OLCAS jest rozwiązaniem spójnym, zintegrowanym, który gromadzi wszystkie niezbędne do analizy zachowań konsumentów dane, zwiększające trafność segmentacji Klientów. To natomiast umożliwia ciągłe podejmowanie odpowiednich, nawet personalizowanych działań zmierzających do stworzenia pozytywnych doświadczeń i emocji, budujących przywiązanie Klientów. Zastosowania takiego rozwiązania pozwala na otoczenie największą dbałością Klientów najbardziej dochodowych i obiecujących przy równoczesnym zwiększeniu:

 • Obrotów przedsiębiorstwa,
 • Udziału w portfelu zakupów,
 • Częstotliwości wizyt.

Korzyści z uruchomienia programu lojalnościowego w oparciu o narzędzia udostępnione w systemie OLCAS można sklasyfikować w kilku obszarach.

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

System zbudowany jest w oparciu o technologie udostępniane przez platformę MS Windows Server, MS SQL Server, MS .NET, a w jego tworzeniu wykorzystywane są rozwiązania programistyczne dostępne na platformie MS Windows – MS Visual Studio. Dla potrzeb integracji w dotychczas przeprowadzonych projektach stworzono biblioteki klienckie dla środowiska MS Windows oraz web-serwisy dla klienckich aplikacji PoS pracujących zarówno w środowisku Windows jak i Linux.

System OLCAS można uruchomić w architekturze:

 • Rozproszonej – gdzie, w zależności od wielkości placówki, każdy sklep lub grupa sklepów ma swój autonomiczny system,
 • Scentralizowanej – gdzie cała sieć placówek wykorzystuje jeden system, a klienci mogą uczestniczyć w programie lojalnościowym niezależnie od lokalizacji.

Bezpośrednie i pośrednie korzyści finansowe

 

 • Szybki zwrot z inwestycji (średnio ok. 18 miesięcy),
  wynikający z: 

  • Wzrostu obrotów (5–7%* w porównaniu do 12 miesięcy przed wdrożeniem),
  • Wzrostu marży (średnio 1,5%* w porównaniu do 12 miesięcy przed wdrożeniem),
 • Średni wzrost wartości koszyka o ok. 5–8%*,
 • Klienci uczestniczący w programie wydają średnio 30%– 65%* więcej niż pozostali kupujący.

*wartości szacunkowe

Korzyści organizacyjne

 • Możliwość złagodzenia różnic pomiędzy godzinami szczytu a czasem najmniejszej frekwencji klientów,
 • Możliwość kreowania mechanizmów kontroli liczby wizyt w ciągu dnia,
 • Lepsza informacja zarządcza pod kątem planowania kosztów i przychodów,
 • Bardziej precyzyjne prognozy sprzedaży,
 • Zespół odpowiedzialny za analizę, projektowanie oraz programowanie pracuje w Polsce, zna więc lokalne warunki i specyfikę rynku,
 • Automatyzacja żmudnych, manualnych zadań.

Dlaczego Axians

System powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie klientów Axians w trakcie wieloletniej współpracy partnerskiej. Właścicielem kodu źródłowego i praw autorskich jest Axians. Firma udziela licencji na używanie produktów oraz świadczy usługi serwisowe dla całego rozwiązania.

Zapewniamy w pełni skalowalne i niezawodnie rozwiązanie sprawdzające się w warunkach produkcyjnych we wiodących, wielkoformatowych sieciach handlowych Polski i Europy obsługujące miliony użytkowników i współpracujące z wieloma rozwiązaniami informatycznymi segmentu Retail.

Zostań naszym klientem już dziś

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Skontaktuj się z nami

Zobacz nasze ralizacje

Wsparcie środowiska pracy Sieci handlowe i gastronomia

Opieka informatyczna i serwisowa sieci restauracji

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Sieci handlowe i gastronomia

Serwis sieciowy placówek handlowych

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Sieci handlowe i gastronomia

Wdrożenie systemu ERP w sieci franczyzowej

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00