• Prokuratura Krajowa
  Klient
 • październik, 2020
  data realizacji
 • Zapory sieciowe, Urządzenia AntyDDos, Urządzenia ADC, SIEM
  technologie

Integracja w jednym środowisku informatycznym blisko 10 najbardziej niezawodnych technologii w obszarze budowy sieci i systemów bezpieczeństwa.

Jednym z głównych zadań Prokuratury Krajowej jest prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami. Instytucja ta odpowiada także za gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w systemach informatycznych danych, w tym danych osobowych, pochodzących z prowadzonych lub nadzorowanych postępowań.

Axians zaprojektowało, dostarczyło i skonfigurowało infrastrukturę IT i sprzęt pod system digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych. Kluczowym wyzwaniem projektu było optymalne dobranie i wykorzystanie różnej klasy rozwiązań informatycznych w taki sposób, żeby sprostać wysokim wymaganiom zmawiającego.

Kontrakt z Prokuraturą Krajową to jeden z najbardziej złożonych i zaawansowanych technologicznie projektów zrealizowanych przez zespół Axians. Zaprojektowane rozwiązanie wymagało zróżnicowanych kompetencji i dobrej znajomości wielu technologii, pochodzących od kilku różnych dostawców.

W ramach realizacji projektu w jednym środowisku informatycznym zintegrowano oprogramowanie i urządzenia wiodących firm w obszarze budowy sieci i systemów bezpieczeństwa. Zaprojektowana przez Axians architektura bazuje na technologiach firm Arista (zabezpieczenie i poprawa wydajności sieci), Cisco (tworzenie bezpiecznych tuneli komunikacyjnych w Internecie), F5 (Ochrona anty DDoS, ochrona wrażliwych danych systemów informatycznych za pomocą urządzeń ADC ), Fortinet (zapory sieciowe), Fujitsu (przechowywanie i udostępnianie zasobów), McAfee (ochrona antywirusowa), FortiMail (ochrona serwerów pocztowych), FortiSandbox (wykrywanie ataków 0-day) oraz Splunk (wykrywanie potencjalnych zagrożeń w czasie rzeczywistym – SIEM).

Projekt obejmował dostawę sprzętu i oprogramowania, przygotowanie projektu technicznego infrastruktury, opracowanie i przeprowadzenie testów, montaż i konfigurację sprzętu, zapewnienie szkoleń i warsztatów dla pracowników prokuratury oraz świadczenie usług asysty technicznej i wsparcia.

Korzyści dla klienta

 • Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej,
 • Usprawnienie bezpiecznego obiegu akt przygotowawczych,
 • Przyspieszenie dostępu do dokumentów i dowodów w postępowaniach przygotowawczych w sprawach karnych dla pracowników prokuratury, sędziów, adwokatów i podejrzanych.

Potrzebujesz więcej informacji na temat projektu?

Zostaw nam swój adres e-mail, a my prześlemy Ci więcej szczegółów.

Napisz do nas

Zobacz podobne projekty

Infrastruktura sieciowa Instytucje rządowe i samorządowe

Dostawa zapór sieciowych Cisco wraz z migracją WAN

Dowiedz się więcej
Infrastruktura sieciowa Instytucje rządowe i samorządowe

Modernizacja i rozbudowa sieci LAN

Dowiedz się więcej
Infrastruktura sieciowa Instytucje rządowe i samorządowe

Dostawa urządzeń do kierowania i równoważenia ruchu sieciowego

Dowiedz się więcej
Infrastruktura sieciowa Instytucje rządowe i samorządowe

Budowa architektury sieciowej pod system digitalizacji akt

Dowiedz się więcej