Kolejny organ administracji publicznej zaufał Axians i powierzył jej zadanie przeprowadzenia cyfryzacji swoich procedur. Na zlecenie Prokuratury Krajowej Axians zrealizuje wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych.

Wygrywając przetarg ogłoszony przez Prokuraturę Krajową spółka Axians po raz kolejny udowodniła, że jest firmą o ustabilizowanej sytuacji finansowej, spełnia najwyższe standardy prowadzenia działalności, które są wymagane od podmiotów biorących udział w przetargach organizowanych przez organy administracji publicznej. Axians zajmie się dostarczaniem infrastruktury pod system, który opracowała firma ATOS.

System ten jest kolejnym elementem transformacji cyfrowej w Prokuraturze Krajowej – ułatwi sporządzanie i obieg dokumentów oraz zapewni szybki dostęp do dokumentów i dowodów w postępowaniach przygotowawczych w sprawach karnych, zarówno dla pracowników prokuratury, jak i sędziów, adwokatów i dla samego podejrzanego.

Kompleksowe usługi oferowane przez Axians będą obejmować dostawę sprzętu i oprogramowania, przygotowanie projektu technicznego infrastruktury, opracowanie i przeprowadzenie testów, montaż i konfigurację sprzętu, zapewnienie szkoleń i warsztatów dla pracowników prokuratury oraz świadczenie usług asysty technicznej i wsparcia.

Zakończenie wdrożenia planowane jest na połowę października.

Axians ma bogate doświadczenie we współpracy z administracją publiczną. Firma współrealizowała m.in. takie projekty jak E-recepta, Platforma E-zdrowie, Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego czy wsparcie i rozwój systemu ERP dla CBA.

Zobacz pozostałe aktualności