Nowa umowa obejmie projekt, budowę, wdrożenie oraz utrzymanie i rozwój oprogramowania. To czwarty duży projekt Axians dla UKE, po systemie wspomagającym proces wydawania pozwoleń radiowych P-WID, Platformie Usług Elektronicznych i Punkcie Informacji ds. Telekomunikacji.

W ramach najnowszego kontraktu Axians opracuje i wdroży dedykowane oprogramowanie, które będzie zainstalowane m.in. w stacjach pomiarowych UKE. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej oraz zarządza przydziałem częstotliwości. Jest także organem nadzoru rynku w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym urządzeń radiowych wprowadzonych do obrotu handlowego w Polsce. Dlatego realizacja projektu wpisuje się wprost w ustawowe zadania urzędu.

Głównym zadaniem stacji pomiarowych jest prowadzenie obserwacji widma elektromagnetycznego, wykrywanie zakłóceń elektromagnetycznych oraz prowadzenie pomiarów parametrów sygnałów radiowych.

Oprogramowanie opracowane przez Axians znacznie usprawni realizacje pomiarów m.in. poprzez zdalne planowanie harmonogramów i zakresów kontroli widma radiowego oraz precyzyjne namierzanie przypadków nielegalnego wzmacniania sygnałów radiowych i internetowych. Dlatego, jeśli ktoś ma problemy z zasięgiem (a wcześniej ich nie było) lub urządzenia radiowe są regularnie zakłócane, jest spora szansa, że dzięki tworzonemu systemowi już wkrótce UKE namierzy źródło zakłóceń i pomoże przywrócić prawidłowe działanie urządzeń radiowych i radiowo-telekomunikacyjnych.

Projekt, zgodnie z kontraktem, został podzielony na 5 etapów. Pierwszy, który trwa obecnie, to analiza przedwdrożeniowa i realizacja modułu Ewidencji Wyposażenia Pomiarowego wraz z jego integracją z Centralnym Systemem Uwierzytelniania. W kolejnym kroku Axians zaprojektuje i wdroży właściwe oprogramowanie, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami urzędu. Następnie Axians przeprowadzi szkolenia instruktażowe dla użytkowników i administratorów oprogramowania po stronie UKE. Czwarty etap to zapewnienie usług rozwojowych oprogramowania w liczbie godzin uzgodnionej w kontrakcie, natomiast ostatnim elementem projektu będzie zapewnienie usług wsparcia oprogramowania. Wartość kontraktu to ponad 3,5 mln zł.

Zobacz pozostałe aktualności