Axians wygrało 23-milionowy przetarg dla UTK. W ramach kontraktu powstanie nowy, elektroniczny rejestr maszynistów centralnie zarządzany przez Urząd Transportu Kolejowego.

Celem projektu jest wdrożenie elektronicznego Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy, który ma za zadanie usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa pracy pracowników kolei a tym samym nas – podróżnych.

Centralna Baza Danych, zarządzana przez Urząd Transportu Kolejowego, będzie zawierać odpowiednio ustrukturyzowane i aktualne informacje w zakresie uprawnień prowadzących pojazdy, które do tej pory były rozproszone w różnych systemach u różnych dysponentów.

Oprogramowanie umożliwi stopniową cyfryzację, a ostatecznie likwidację dotychczasowych baz danych, prowadzonych przez prezesa UTK, ośrodki kolejowej medycyny pracy, przewoźników czy zarządców infrastruktury. Dodatkowo system wspierać będzie proces organizacji i przeprowadzania egzaminów państwowych na licencję i świadectwo maszynisty.

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie systemu, dostawę infrastruktury technicznej niezbędnej oraz zaprojektowanie i budowę pomieszczenia bezpieczeństwa IT. W ramach realizacji kontraktu także będą przeprowadzone szkolenia oraz świadczenie usługi utrzymania systemu przez okres 5 lat.

Zobacz pozostałe aktualności