Infrstruktura sieciowa

Budowa inteligentnych sieci LAN, WAN, DC

Zapewnienie ciągłości działania systemów krytycznych jest kluczowe dla aktywności biznesowej każdego przedsiębiorstwa. W ramach usługi Axians zapewnia wsparcie przy projektowaniu i wdrażaniu optymalnej infrastruktury IT, odpowiadającej na potrzeby biznesowe oraz wymagania techniczne określone przez Klienta. Oferujemy także pomoc w przygotowaniu polityki zachowania ciągłości działania przedsiębiorstwa (Business Continuity Plan) oraz opracowaniu planu postępowania w przypadku awarii (Disaster Recovery Plan).

Unikalne cechy

W ramach świadczenia usług w zakresie projektowania i budowy inteligentnych sieci, Axians w pierwszym kroku analizuje potrzeby zamawiającego, a następnie konstruuje sieć indywidualnie dostosowaną do jego potrzeb oraz optymalną pod względem kosztowym.

W przypadku projektowania sieci bezprzewodowych gwarantujemy najnowocześniejsze narzędzia umożlwiające poprawne wykonanie Site Survey, pozwalające na wydajne umieszczenie access point’ów w wytypowanych na podstawie planów budynku. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, Klient zyskuje pewność, że budowana infrastruktura sieciowa pokryje zasięgiem całą lokalizację firmy, zapewniając każdej stacji roboczej odpowiedni dostęp, w optymalnych kosztach.

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

Axians projektuje i buduje inteligentne sieci w oparciu o bardzo zróżnicowany zakres technologii dostępnych na rynku. Wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania typu SDN. Nasze usługi oferujemy we współpracy z różnymi firmami z branży ICT. Dzięki umowom partnerskim z największymi producentami możemy zbudować sieć optymalną dla każdej wielkości organizacji.

Korzyści biznesowe

  • Możliwość optymalizacji kosztów budowy i rozwoju sieci
  • Zapewnienie odporności sieci na awarie
  • Gwarancja ciągłości działania infrastruktury sieciowej
  • Zabezpieczenie zasobów informacyjnych firmy przed włamaniami i atakami
  • Łatwa możliwość przełączenia się na infrastrukturę zapasową w przypadku awarii

Dlaczego Axians

  • Przygotowanie wydajnych sieci, dopasowanych do indywidualnych uwarunkowań Zamawiającego
  • Udokumentowane doświadczenie w projektowaniu i wdrożeniu inteligentnych sieci
  • Wysokie kompetencje w zakresie przeprowadzenia udanych migracji sieci i dostosowywania istniejących komponentów do nowych struktur
  • Potwierdzone certyfikatami kompetencje zespołu Axians z zakresu projektowania poszczególnych elementów sieci

Zobacz nasze ralizacje

Infrastruktura sieciowa Instytucje rządowe i samorządowe

Dostawa zapór sieciowych Cisco wraz z migracją WAN

Dowiedz się więcej
Infrastruktura sieciowa Instytucje rządowe i samorządowe

Modernizacja i rozbudowa sieci LAN

Dowiedz się więcej
Infrastruktura sieciowa Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Wsparcie budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Dowiedz się więcej
Infrastruktura sieciowa Bankowość i ubezpieczenia

Budowa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej

Dowiedz się więcej
Infrastruktura sieciowa Instytucje rządowe i samorządowe

Dostawa urządzeń do kierowania i równoważenia ruchu sieciowego

Dowiedz się więcej
Infrastruktura sieciowa Instytucje rządowe i samorządowe

Budowa architektury sieciowej pod system digitalizacji akt

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty