Infrstruktura sieciowa

Migracja i aktualizacja infrastruktury krytycznej

Infrastruktura krytyczna to systemy, których działanie jest kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tworzą ją macierze, serwery, sprzęt i oprogramowanie pracujące w centrach obliczeniowych. Elementy te z czasem stają się coraz bardziej zawodne i większym stopniu narażone na ryzyko awarii. W ramach proaktywnego zapobiegania tego typu zjawiskom Axians oferuje usługi migracji i aktualizacji infrastruktury krytycznej na nowe i bardziej wydajne platformy technologiczne.

Unikalne cechy

Oferta migracji i aktualizacji infrastruktury krytycznej obejmuje:

  • audyt i diagnostykę istniejącej architektury IT,
  • określenie potrzeb Klienta,
  • zaprojektowanie procesu przeniesienia danych,
  • dostarczenie nowego sprzętu, jego wdrożenia i konfiguracji.

Indywidulany plan migracji opracowywany przez konsultantów Axians uwzględnia okna serwisowe, czas niedostępności systemu oraz rekomendacje w zakresie najbardziej optymalnej konfiguracji środowiska docelowego, które zapewni wymaganą wydajność systemu po modernizacji infrastruktury.

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

Przy planowaniu i realizacji migracji systemów krytycznych, oprócz wykorzystania narzędzi i mechanizmów dedykowanych do przeprowadzenia migracji, konsultanci Axians biorą pod uwagę możliwości techniczne istniejącej infrastruktury sprzętowej.

Korzyści biznesowe

  • Gwarancja efektywnej migracji i aktualizacji systemów krytycznych prowadzonej przez odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów
  • Brak konieczności nabywania kompetencji w zakresie migracji i aktualizacji infrastruktury krytycznej, które nie są wymagane w codziennej pracy

Dlaczego Axians

  • Umiejętność zaplanowania migracji i aktualizacji infrastruktury krytycznej uwzględniającej odpowiednie zabezpieczenia na każdym z etapów usługi, które minimalizuje ryzyko niepowodzenia
  • Duże doświadczenie w przeprowadzaniu migracji i aktualizacji infrastruktury krytycznej oraz zespół ekspertów będący na bieżąco z nowościami technologicznymi
  • Umiejętność przeprowadzania migracji i aktualizacji z dbałością o jak najkrótszy czas niedostępności usług oferowanych przez Klienta oraz optymalizacje kosztu wdrożenia
  • Uwzględnienie zaawansowanych możliwości technicznych infrastruktury sprzętowej przy planowaniu i realizacji usługi migracji

Zobacz nasze realizacje

Infrastruktura sieciowa Instytucje rządowe i samorządowe

Dostawa zapór sieciowych Cisco wraz z migracją WAN

Dowiedz się więcej
Infrastruktura sieciowa Instytucje rządowe i samorządowe

Modernizacja i rozbudowa sieci LAN

Dowiedz się więcej
Infrastruktura sieciowa Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Wsparcie budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Dowiedz się więcej
Infrastruktura sieciowa Bankowość i ubezpieczenia

Budowa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej

Dowiedz się więcej
Infrastruktura sieciowa Instytucje rządowe i samorządowe

Dostawa urządzeń do kierowania i równoważenia ruchu sieciowego

Dowiedz się więcej
Infrastruktura sieciowa Instytucje rządowe i samorządowe

Budowa architektury sieciowej pod system digitalizacji akt

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00