Infrastruktura Data Center

Przetwarzanie danych w chmurze

Pierwowzorem chmury były serwery firmowe, których funkcja ograniczała się do umożliwienia pracownikom zdalnego dostępu do zasobów organizacji. Współczesne usługi przetwarzania danych w chmurze (z ang. Cloud Computing) są bardziej zaawansowaną formą składowania, przetwarzania i przesyłania danych przez Internet czy sieć komputerową. Axians wspiera klientów we wszystkich modelach wdrażania rozwiązań chmurowych (Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud).

Zakres usługi

W ramach budowy rozwiązań chmurowych pomagamy przy wyborze modelu udostępnia mocy obliczeniowej, magazynowania danych czy oprogramowania internetowego, które umożliwi użytkownikom końcowym bezpieczny dostęp do zasobów. Do uruchomienia aplikacji chmurowej wystarczy połączenie z Internetem i/lub przeglądarka. Axians zapewnia wsparcie w zakresie przetwarzania danych w:

 • Chmurze prywatnej dedykowanej do obsługi konkretnej organizacji i najczęściej będącej jej własnością. W tym modelu dane udostępniane są wyłącznie na potrzeby danej firmy czy instytucji (biura, oddziały, pracownicy, współpracownicy), a bezpieczeństwo budowane jest przez własność infrastruktury sprzętowej,
 • Chmury publicznej, która jest własnością firm lub instytucji zewnętrznych, dostępnej dla wszystkich, którzy subskrybują do niej dostęp. Axians oferuje swoje usługi w tym obszarze w ramach współpracy zarówno z polskimi jak i międzynarodowymi dostawcami.
 • Chmurze hybrydowej, która pozwala na udostępnianie części danych w chmurze publicznej, a kluczowe informacje, zadania i procesy przetwarzane są w chmurze prywatnej.

W ramach kompleksowych rozwiązań chmurowych oferujemy m.in.:

 • Usługę wdrożenia chmury prywatnej i hybrydowej,
 • Utrzymanie serwisów działających w chmurze publicznej,
 • Integrację usług chmury z systemami klienta,
 • Migrację danych do chmury,
 • Składowanie danych kopii zapasowych w chmurze

Technologie i formy współpracy

Zespół Axians oferuje wsparcie w technologiach chmurowych wiodących producentów:

 • Wirtualizacja: VMware i Microsoft
 • Backup: Veeam, Commvault
 • Sieć: VMware, Cisco
 • Bezpieczeństwo: VMware

Naszą pomoc zapewniamy w ramach różnych modeli wykorzystania platform chmurowych:

 • IaaS (Infrastructure as a Service) – serwery w chmurze, gdzie dostawca zapewnia infrastrukturę (serwery/ram/ilość procesorów) oraz jej zabezpieczenie, a usługobiorca sam na dostarczonej infrastrukturze zarządza oprogramowaniem, środowiskiem, etc.
 • PaaS (Platform as a Service) – w tym rozwiązaniu otrzymujemy zakres wsparcia, jak w przypadku modelu IaaS, rozszerzony o wybrany system operacyjny/środowisko programistyczne.
 • SaaS (Software as a Service) – w  ramach tej formy współpracy dostarczamy sprzęt, systemy operacyjne, aplikacje, zabezpieczenia, a usługobiorca korzysta z gotowego produktu/serwera, do którego ma nieograniczony dostęp.

Korzyści biznesowe

 • Bardzo szybkie wdrożenia i implementacja
 • Oszczędności z tytułu ujednolicenia środowiska i unifikacji zasobów IT
 • Umożliwienie korzystanie z jednej chmury wielu zasobom firmowym, czy to systemom, czy aplikacjom
 • Brak konieczności pozyskiwania i rozbudowy zasobów osobowych IT w firmie

Dlaczego Axians

 • Szybki dostęp do wszystkich wiodących rozwiązań w obszarze budowy chmur prywatnych, publicznych i hybrydowych
 • Zespół doświadczonych inżynierów i architektów w technologiach chmurowych
 • Wieloletnia obecność i ugruntowana pozycja na rynku profesjonalnych dostawców usług IT

Zobacz nasze ralizacje

Infrastruktura Data Center Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Dostawa macierzy dyskowej oraz rozbudowa rozwiązania Hitachi Data Systems

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Automatyzacja rozmieszczenia kopii filmowych

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Sieci handlowe i gastronomia

Serwis sieciowy placówek handlowych

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Instytucje rządowe i samorządowe

Rozbudowa macierzy dyskowych

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty