Infrastruktura Data Center

Zarządzanie silnikami baz danych

Axians posiada szerokie kompetencje i możliwości do utrzymywania różnego rodzaju baz danych uznanych na rynku producentów oraz do zarządzania nimi i prowadzenia związanych z nimi analiz.

Unikalne cechy

Zarządzanie silnikami baz danych obejmuje: monitorowanie poprawności komunikacji z bazą danych, weryfikację logów, przeglądy aktualnego obciążenia dysków (serwerów bazodanowych), udzielanie rekomendacji dotyczących poprawy wydajności i niezawodności baz danych, wykonywanie reorganizacji tabel oraz audytów bezpieczeństwa, a także reagowanie na incydenty związane z wydajnością i poprawnością działania bazy. W ramach kompleksowego wsparcia, weryfikowana jest także poprawność wykonywania backupów baz danych oraz pomoc w planowym lub incydentalnym odtwarzaniu ich struktur.

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

Axians obejmuje swoim wsparciem najpopularniejsze technologie związane z silnikami baz danych. Specjalizujemy się w utrzymaniu baz: Oracle, HANA DB oraz MSSQL. Posiadamy także kompetencje w zakresie administrowania baz danych opartych na źródłach open source’owych: MySQL, Maria DB i Postgres.

Korzyści biznesowe

  • Brak potrzeby zatrudniania własnych specjalistów od zarządzania silnikami baz danych
  • Gwarancja pewnego poziomu bezpieczeństwa oraz ciągłości pracy – zapewnienie specjalistycznego wsparcia
  • Możliwość zapewnienia szerszych godzin działalności ekspertów z dziedziny zarządzania bazami danych (dyżury specjalistów poza standardowymi godzinami pracy, w trybie 24/7)

Dlaczego Axians

  • Wysoko wykwalifikowany zespół ekspertów z zakresu zarządzania silnikami baz danych (kilkunastu specjalistów)
  • Szerokie kompetencje Axians w zakresie współpracujących technologii takich jak: System Operacyjne, Backup, Storage itp.

Zobacz nasze ralizacje

Infrastruktura Data Center Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Dostawa macierzy dyskowej oraz rozbudowa rozwiązania Hitachi Data Systems

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Automatyzacja rozmieszczenia kopii filmowych

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Sieci handlowe i gastronomia

Serwis sieciowy placówek handlowych

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Instytucje rządowe i samorządowe

Rozbudowa macierzy dyskowych

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00