Infrastruktura Data Center

Wirtualizacja zasobów IT

Wirtualizacja jest jednym podstawowych sposobów budowy otoczenia serwera i tworzenia wielu zasobów IT. Jest alternatywą dla klasycznego środowiska fizycznego. Nowoczesne centra przetwarzania danych obejmują szerokie spektrum serwerów, aplikacji, systemów operacyjnych czy zadań, które współpracują z różnymi typami komputerów i urządzeń. Wirtualizacja pozwala na budowę dużo bardziej optymalnego środowiska na bazie jednego serwera. Niesie za sobą także wiele korzyści związanych z wydajnością infrastruktury sieciowej i dostępnością zasobów IT. Umożliwia również na szybkie odtwarzanie środowiska informatycznego po awarii oraz zwiększa możliwości testowania środowiska w sposób bardzo dobrze oddający instalację produkcyjną.

Zakres usługi

Axians dysponuje niezbędnymi zasobami do budowy systemów wirtualnych i tworzenia w oparciu o nie zaawansowanych usług. Projektujemy rozwiązania informatyczne, które umożliwiają:

 • wirtualizację sieci zdefiniowanej programowo, dzięki której zwiększamy bezpieczeństwo organizacji, zyskujemy skalowalność oraz zapewnimy integrację z rozwiązaniami chmurowymi,
 • wirtualizację oprogramowania, która uniezależnia instalację systemów i aplikacji od sprzętu fizycznego,
 • wirtualizację pulpitów, która pozwala na tworzenie nowoczesnych i bezpiecznych stanowisk pracy zarządzanych centralnie,
 • wirtualizację pamięci masowych, która dzięki przestrzeni dyskowej zdefiniowanej programowo (Software-Defined Storage), zapewnia skalowalność i wydajność oraz pozwala na obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury,
 • wirtualizację data-center (ang. Software-defined data center), która upraszcza zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną i automatyzuje zasoby IT.

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

Głównymi technologiami wykorzystywanymi przez Axians w budowie Data Center opartego na koncepcji SDDC są:

 • Wirtualizacja serwerów – mocy obliczeniowej.
 • SDN (ang. Software Defined Networking) – sieci zdefiniowane programowo.
 • SDS (ang. Software-defined storage) – przestrzeń dyskowa zdefiniowana programowo.
 • Oprogramowanie do zarządzania i automatyzacji – budowa chmury prywatnej i hybrydowej.

Korzyści biznesowe

 • Ograniczenie wydatków kapitałowych – redukcja w bardzo dużym stopniu sprzętu IT i zasobów powiązanych.
 • Optymalizacja wydatków operacyjnych – po wdrożeniu wirtualizacji mamy wiele procesów zautomatyzowanych i łatwiej zarządzanych.
 • Obniżenie kosztów: energii, kolokacji, miejsca, chłodzenia dzięki zmniejszeniu liczby posiadanych zasobów.
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych.
 • Większe zabezpieczenia przed wystąpieniem potencjalnej awarii, mogącej spowodować niedostępność usług w organizacji.
 • Zwiększenie niezależności od dostawców sprzętu hardware i oprogramowania.
 • Możliwość przekierowywania dodatkowych obciążeń systemów do chmur publicznych, zmniejszając w ten sposób koszt utrzymania infrastruktury własnej.
 • Uproszczone zarządzanie oraz monitorowanie infrastrukturą oraz zapewnia pojedynczy punkt kontaktu serwisowego dla całego środowiska IT.

Dlaczego warto zrealizować projekt wirtualizacji z Axians?

 • Doświadczenie zarówno w realizacji prostych wirtualizacji zasobów, jak i pełnej budowy systemów SDDC, a także integracji z systemami zewnętrznymi.
 • Wieloletnia współpraca z wiodącymi producentami w branży IT w zakresie wirtualizacji.
 • Wiedza i kompetencje pozwalające na skuteczne wdrożenie rozwiązań wirtualizacji zasobów IT dostosowanych do indywidualnych oczekiwań i potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Specjalizacja w budowie szerokiego katalogu usług, uwzględniającego indywidualne potrzeby organizacji, dostępne zasoby i kompetencje IT, a także rozwiązania firm zewnętrznych.

Zobacz nasze realizacje

Infrastruktura Data Center Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Dostawa macierzy dyskowej oraz rozbudowa rozwiązania Hitachi Data Systems

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Automatyzacja rozmieszczenia kopii filmowych

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Sieci handlowe i gastronomia

Serwis sieciowy placówek handlowych

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Instytucje rządowe i samorządowe

Rozbudowa macierzy dyskowych

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty