Infrastruktura Data Center

Wirtualizacja zasobów IT

Wirtualizacja jest jednym podstawowych sposobów budowy otoczenia serwera i tworzenia wielu zasobów IT. Jest alternatywą dla klasycznego środowiska fizycznego. Nowoczesne centra przetwarzania danych obejmują szerokie spektrum serwerów, aplikacji, systemów operacyjnych czy zadań, które współpracują z różnymi typami komputerów i urządzeń. Wirtualizacja pozwala na budowę dużo bardziej optymalnego środowiska na bazie jednego serwera. Niesie za sobą także wiele korzyści związanych z wydajnością infrastruktury sieciowej i dostępnością zasobów IT. Umożliwia również na szybkie odtwarzanie środowiska informatycznego po awarii oraz zwiększa możliwości testowania środowiska w sposób bardzo dobrze oddający instalację produkcyjną.

Zakres usługi

Axians dysponuje niezbędnymi zasobami do budowy systemów wirtualnych i tworzenia w oparciu o nie zaawansowanych usług. Projektujemy rozwiązania informatyczne, które umożliwiają:

 • wirtualizację sieci zdefiniowanej programowo, dzięki której zwiększamy bezpieczeństwo organizacji, zyskujemy skalowalność oraz zapewnimy integrację z rozwiązaniami chmurowymi,
 • wirtualizację oprogramowania, która uniezależnia instalację systemów i aplikacji od sprzętu fizycznego,
 • wirtualizację pulpitów, która pozwala na tworzenie nowoczesnych i bezpiecznych stanowisk pracy zarządzanych centralnie,
 • wirtualizację pamięci masowych, która dzięki przestrzeni dyskowej zdefiniowanej programowo (Software-Defined Storage), zapewnia skalowalność i wydajność oraz pozwala na obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury,
 • wirtualizację data-center (ang. Software-defined data center), która upraszcza zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną i automatyzuje zasoby IT.

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

Głównymi technologiami wykorzystywanymi przez Axians w budowie Data Center opartego na koncepcji SDDC są:

 • Wirtualizacja serwerów – mocy obliczeniowej.
 • SDN (ang. Software Defined Networking) – sieci zdefiniowane programowo.
 • SDS (ang. Software-defined storage) – przestrzeń dyskowa zdefiniowana programowo.
 • Oprogramowanie do zarządzania i automatyzacji – budowa chmury prywatnej i hybrydowej.

Korzyści biznesowe

 • Ograniczenie wydatków kapitałowych – redukcja w bardzo dużym stopniu sprzętu IT i zasobów powiązanych.
 • Optymalizacja wydatków operacyjnych – po wdrożeniu wirtualizacji mamy wiele procesów zautomatyzowanych i łatwiej zarządzanych.
 • Obniżenie kosztów: energii, kolokacji, miejsca, chłodzenia dzięki zmniejszeniu liczby posiadanych zasobów.
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych.
 • Większe zabezpieczenia przed wystąpieniem potencjalnej awarii, mogącej spowodować niedostępność usług w organizacji.
 • Zwiększenie niezależności od dostawców sprzętu hardware i oprogramowania.
 • Możliwość przekierowywania dodatkowych obciążeń systemów do chmur publicznych, zmniejszając w ten sposób koszt utrzymania infrastruktury własnej.
 • Uproszczone zarządzanie oraz monitorowanie infrastrukturą oraz zapewnia pojedynczy punkt kontaktu serwisowego dla całego środowiska IT.

Dlaczego warto zrealizować projekt wirtualizacji z Axians?

 • Doświadczenie zarówno w realizacji prostych wirtualizacji zasobów, jak i pełnej budowy systemów SDDC, a także integracji z systemami zewnętrznymi.
 • Wieloletnia współpraca z wiodącymi producentami w branży IT w zakresie wirtualizacji.
 • Wiedza i kompetencje pozwalające na skuteczne wdrożenie rozwiązań wirtualizacji zasobów IT dostosowanych do indywidualnych oczekiwań i potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Specjalizacja w budowie szerokiego katalogu usług, uwzględniającego indywidualne potrzeby organizacji, dostępne zasoby i kompetencje IT, a także rozwiązania firm zewnętrznych.

Zobacz nasze realizacje

Infrastruktura Data Center Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Dostawa macierzy dyskowej oraz rozbudowa rozwiązania Hitachi Data Systems

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Produkcja masowa i jednostkowa

Modernizacja infrastruktury IT wraz z migracją systemu ERP Infor LN

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Instytucje rządowe i samorządowe

Modernizacja data center GUS – rozbudowa sieci LAN

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Automatyzacja rozmieszczenia kopii filmowych

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Sieci handlowe i gastronomia

Serwis sieciowy placówek handlowych

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Instytucje rządowe i samorządowe

Rozbudowa macierzy dyskowych

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Bankowość i ubezpieczenia

Wsparcie techniczne i IT w przeprowadzce pracowników mBanku

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00