• Klient
  Urząd Transportu Kolejowego
 • kwiecień, 2023
  data realizacji
 • .NET
  technologie

W ramach projektu realizowanego przez Axians powstała platforma elektroniczna służąca do gromadzenia informacji na temat uprawnionych do kierowania pojazdami kolejowymi w Polsce.

UTK stoi na straży bezpieczeństwa ruchu kolejowego i regulacji transportu kolejowego w Polsce. Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym z 2022 r. to Prezes UTK  wraz z podległym urzędem odpowiada także za prowadzenie Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe.

Rozwiązanie informatyczne zaprojektowane przez Axians na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego dostępne jest już dla kilkudziesięciu podmiotów instytucjonalnych zarządzającymi uprawnieniami i licencjami swoich pracowników. Za pomocą zaprojektowanej przez nasz zespół aplikacji wszyscy maszyniści i kandydaci na maszynistów, mogą udostępniać pracodawcy aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych.

System został wdrożony w oparciu o technologie webowe.NET i bazę danych PostgreSQL.

Przygotowane rozwiązanie spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego. Aplikacja została wyposażona m.in. w funkcjonalność umożliwiającą sporządzanie wydruków dokumentów (świadectw maszynisty, praw kierowania, upoważnień do wykonywania czynności na stanowisku kolejowym). System zabezpiecza przed wprowadzaniem zmian, uzupełnień i usuwaniem danych z rejestru przez osoby nieuprawnione.

Dostęp do systemu odbywa się za pośrednictwem portalu maszynista.gov.pl, a logowanie jest możliwe za pomocą profilu zaufanego (login.gov.pl), podpisu kwalifikowanego, e-dowodu. Aplikacja została wyposażona w automatyczne reguły weryfikujące poprawność wprowadzanych danych.

Prace projektowe i wdrożeniowe prowadzone przez Axians usprawniły funkcjonowanie Centralnej Bazy Danych zarządzanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Kontrakt obejmował również dostawę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę pomieszczenia bezpieczeństwa IT. W ramach realizacji projektu przeprowadzono także szkolenia dla użytkowników. Zgodnie z zapisami umowy Axians świadczyć będzie także usługi utrzymaniowe przez okres 5 lat.

Korzyści dla klienta

Korzyści dla klienta

 • Ogólna poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce poprzez wdrożenie systemu.
 • Optymalizacja i ujednolicenie bazy z informacjami w zakresie uprawnień do prowadzenia pojazdów, które do tej pory były rozproszone w różnych systemach u różnych dysponentów.
 • Cyfryzacja oraz likwidacja dotychczasowych baz danych prowadzonych przez Prezesa UTK, ośrodki kolejowej medycyny pracy, przewoźników czy też zarządców infrastruktury.
 • Wsparcie przez system procesu organizacji i przeprowadzania egzaminów państwowych na licencję i świadectwo maszynisty.

Pełen zakres wsparcia IT i wysokie standardy obsługi

Więcej

Zobacz podobne projekty