• Klient
  Urząd Transportu Kolejowego
 • kwiecień, 2023
  data realizacji
 • .NET
  technologie

W ramach projektu realizowanego przez Axians powstała platforma elektroniczna służąca do gromadzenia informacji na temat uprawnionych do kierowania pojazdami kolejowymi w Polsce.

UTK stoi na straży bezpieczeństwa ruchu kolejowego i regulacji transportu kolejowego w Polsce. Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym z 2022 r. to Prezes UTK  wraz z podległym urzędem odpowiada także za prowadzenie Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe.

Rozwiązanie informatyczne zaprojektowane przez Axians na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego dostępne jest już dla kilkudziesięciu podmiotów instytucjonalnych zarządzającymi uprawnieniami i licencjami swoich pracowników. Za pomocą zaprojektowanej przez nasz zespół aplikacji wszyscy maszyniści i kandydaci na maszynistów, mogą udostępniać pracodawcy aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych.

System został wdrożony w oparciu o technologie webowe.NET i bazę danych PostgreSQL.

Przygotowane rozwiązanie spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego. Aplikacja została wyposażona m.in. w funkcjonalność umożliwiającą sporządzanie wydruków dokumentów (świadectw maszynisty, praw kierowania, upoważnień do wykonywania czynności na stanowisku kolejowym). System zabezpiecza przed wprowadzaniem zmian, uzupełnień i usuwaniem danych z rejestru przez osoby nieuprawnione.

Dostęp do systemu odbywa się za pośrednictwem portalu maszynista.gov.pl, a logowanie jest możliwe za pomocą profilu zaufanego (login.gov.pl), podpisu kwalifikowanego, e-dowodu. Aplikacja została wyposażona w automatyczne reguły weryfikujące poprawność wprowadzanych danych.

Prace projektowe i wdrożeniowe prowadzone przez Axians usprawniły funkcjonowanie Centralnej Bazy Danych zarządzanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Kontrakt obejmował również dostawę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę pomieszczenia bezpieczeństwa IT. W ramach realizacji projektu przeprowadzono także szkolenia dla użytkowników. Zgodnie z zapisami umowy Axians świadczyć będzie także usługi utrzymaniowe przez okres 5 lat.

Korzyści dla klienta

Korzyści dla klienta

 • Ogólna poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce poprzez wdrożenie systemu.
 • Optymalizacja i ujednolicenie bazy z informacjami w zakresie uprawnień do prowadzenia pojazdów, które do tej pory były rozproszone w różnych systemach u różnych dysponentów.
 • Cyfryzacja oraz likwidacja dotychczasowych baz danych prowadzonych przez Prezesa UTK, ośrodki kolejowej medycyny pracy, przewoźników czy też zarządców infrastruktury.
 • Wsparcie przez system procesu organizacji i przeprowadzania egzaminów państwowych na licencję i świadectwo maszynisty.

Pełen zakres wsparcia IT i wysokie standardy obsługi

Więcej

Zobacz podobne projekty

Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja techniczna systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja systemu klasy ERP Infor LN wraz z wdrożeniem produktów uzupełniających

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN

Dowiedz się więcej
Infrastruktura Data Center Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Dostawa macierzy dyskowej oraz rozbudowa rozwiązania Hitachi Data Systems

Dowiedz się więcej
Infrastruktura sieciowa Instytucje rządowe i samorządowe

Dostawa zapór sieciowych Cisco wraz z migracją WAN

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Bankowość i ubezpieczenia

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej