Firma Axians rozpoczęła realizację pierwszego zlecenia w ramach umowy ramowej na budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia (ZSI NFZ), będącego podstawą funkcjonowania tej ważnej instytucji. Powstanie ZSI podzielono na trzy części: analityczną, integracyjną i wytwórczą. Wykonanie całości prac zaplanowano na 36 miesięcy. Budżet wytwórczej części projektu (realizowanej przez Axians) opiewa na kwotę 90 000 00 złotych brutto.

Do zadań Funduszu należy przede wszystkim zarządzanie środkami pochodzącymi ze składek zdrowotnych i finansowanie świadczeń w systemie powszechnej opieki zdrowotnej. NFZ zajmuje się także m.in. promocją zdrowia, tworzeniem i realizacją programów zdrowotnych.

System informatyczny NFZ, przygotowywany przez zespół wytwarzania aplikacji biznesowych Axians, zastąpi oprogramowanie napisane w latach 90-tych. Nowe, zintegrowane rozwiązanie będzie wykorzystywane zarówno na poziomie centrali, jak i oddziałów wojewódzkich Funduszu. Jego kluczowym zadaniem będzie wspieranie procesów związanych z planowaniem strategicznym, bieżącymi działaniami operacyjnymi i kontrolą w instytucji będącej głównym dysponentem środków przeznaczonych na finansowanie publicznej służby zdrowia w Polsce.

Jednym z głównych celów projektu jest zintegrowanie systemów oddziałów wojewódzkich, które teraz działają niezależnie. Dzięki temu gromadzone przez nie dane będzie można lepiej analizować, by np.: uzupełniać rejestry medyczne, ale także wykorzystać je do zbierania informacji krzyżowych podczas kontroli wykorzystania środków publicznych. Nowe oprogramowanie zostanie  także dopasowane do aktualnej struktury, zadań i organizacji Funduszu oraz do obsługi nowych rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia, takich jak np. rozliczenia udzielonych świadczeń z uwzględnieniem ich jakości czy dostarczenie nowoczesnych i kompleksowych narzędzi dla korpusu kontrolerskiego.

Axians (dawniej S&T) od 2018 r. jest jednym z kluczowych wykonawców Systemu e-zdrowie (P1), będącego podstawą cyfrowego ekosystemu usług medycznych w Polsce. System gromadzi w jednym miejscu dane o przebiegu leczenia (e-recepty, e-skierowania, historia wizyt lekarskich), do których pacjent ma dostęp za pomocą Internetowego Konta Pacjenta. Projekt obejmuje wdrożenie i utrzymanie usług cyfrowych, aplikacji oraz narzędzi usprawniających procesy planowania i realizacji świadczeń medycznych. System przekazuje dziennie ponad 10 mln dokumentów do Hurtowni Danych e-Zdrowia w celu dalszego ich przetwarzania i agregacji. Oprogramowanie wytworzone przez Axians wspiera pracę podmiotów leczniczych, pracowników medycznych i administracji publicznej, a także automatyzuje procesy raportowania Ministerstwa Zdrowia.

Zobacz pozostałe aktualności