Axians podpisało nową umowę na realizację projektu wdrożenia systemu ERP dla Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. To kolejny etap transformacji cyfrowej edukacji wyższej w Polsce – firma współpracuje już m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Śląskim i Politechniką Warszawską.

Wojskowa Akademia Techniczna zdecydowała się zrezygnować z dotychczas wykorzystywanego systemu ERP i wdrożyć SAP. Licencje systemowe zostały zapewnione Akademii przez Ministerstwo Obrony Narodowej, dlatego uczelnia poszukiwała doświadczonego partnera, który pomoże w  implementacji. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Axians do realizacji projektu. Wartość zamówienia podstawowego wyniosła prawie 16 milionów PLN netto.

Projekt wdrożenia SAP na WAT jest elementem szerszego trendu standaryzacji działań polskiego sektora zbrojeniowego, istotnej w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. Axians ma za sobą m.in. wdrożenia w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, dzięki czemu jest zapoznane z wojskowymi standardami i jako sprawdzony partner jest w stanie zapewnić maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa oraz profesjonalizmu wdrożenia.

W ramach projektu realizowane będzie wdrożenie modułów FI, VIM, FI-AA, CO, PS, MM,PM, REFX, SD, HR PA, HR PY, HR-FIORI, BASIS oraz  ich integracja z pozostałymi systemami funkcjonującymi na WAT. Dodatkowo w ramach wdrożenia dostarczone zostanie elektroniczne repozytorium  dokumentów oraz  analityka i raportowanie w oparciu o SAP Analytics Cloud.

Axians będzie odpowiedzialne również za świadczenie serwisu utrzymaniowo-gwarancyjnego przez okres 36 miesięcy po wdrożeniu.

Zobacz pozostałe aktualności