Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie pierwszą w Polsce uczelnią wyższą, która zdecydowała się na uruchomienie oprogramowania ERP w modelu subskrypcyjnym w chmurze. Firma Axians IT Services Poland została wybrana na partnera AGH w procesie transformacji cyfrowej opartej o rozwiązania SAP.

AGH w Krakowie jest jedną z wiodących polskich uczelni kształcących studentów na kierunkach technicznych i jedną z dziesięciu polskich szkół wyższych o statusie uczelni badawczej. Wysoki poziom kształcenia oznacza także coraz wyższe oczekiwania wobec systemu ERP do zarządzania uczelnią. W ramach realizacji kontraktu Axians odpowiedzialne będzie m.in. za opracowanie oraz wdrożenie tzw. wzorca jednostki gospodarczej dla uczelni wyższej, na podstawie najlepszych praktyk SAP w obszarze rozliczeń finansowych, z uwzględnieniem specyfiki jednostki edukacyjnej i ustawodawstwa polskiego.

System SAP pomoże uczelni w automatyzacji procesów związanych z obsługą studentów i pracowników, zarządzaniem finansami i majątkiem, realizacją projektów i zamówień, a także działaniami z zakresu HR. Niezwykle istotne będą także usprawnienia związane z lepszą komunikacją wewnętrzną pomiędzy działami i zespołami dzięki wdrożeniu elektronicznych obiegów. Cyfrowa infrastruktura pozwoli także AGH na szybsze dostosowywanie się do zmian w otoczeniu biznesowym i ułatwi wdrażanie nowych rozwiązań i strategii.

Firma Axians IT Services Poland ma udokumentowane doświadczenie w zakresie współpracy z uczelniami i wykorzystania systemu SAP na takich polskich uczelniach jak: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski czy Politechnika Warszawska.

Moduły SAP, z których skorzysta AGH, to:

 • Finanse i księgowość,
 • Kontroling,
 • Kadry i płace,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zaopatrzenie i zakupy,
 • Gospodarka materiałowa i magazynowa,
 • Zarządzanie majątkiem (m.in. inwestycje),
 • Remonty nieruchomości,
 • Gospodarka remontowa,
 • Sprzedaż i dystrybucja,
 • FM – Rachunkowość budżetowa.

AGH będzie wykorzystywało rozwiązanie SAP jako narzędzie do zarządzania uczelnią oraz jako narzędzie dydaktyczne dla studentów kierunku studiów podyplomowych dedykowanych systemom ERP. Taki model umożliwi nie tylko automatyzację procesów na uczelni, ale również konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyczną i podniesienie kompetencji studentów oraz ich atrakcyjności na rynku pracy.

System umożliwi obsługę ponad 4 tys. pracowników uczelni i prawie 20 tys. studentów.

Zobacz pozostałe aktualności