Zakończyła się budowa platformy elektronicznej służącej do gromadzenia informacji na temat uprawnionych do kierowania pojazdami kolejowymi w Polsce, przygotowanej na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego.

Rozwiązanie informatyczne zaprojektowane przez Axians na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego dostępne jest już dla kilkudziesięciu podmiotów instytucjonalnych zarządzającymi uprawnieniami i licencjami swoich pracowników. Z systemu korzysta ośrodki szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów, przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury, instytucje uprawnione do wydania prawa kierowania pojazdem kolejowym czy przeprowadzania badań lekarskich maszynistów.

System został wdrożony w oparciu o technologie webowe.NET i bazę danych PostgreSQL.

Ponadto dostęp do aplikacji posiada także kilkanaście tysięcy maszynistów, którzy od tego roku odnowienia swoich uprawnień i licencji muszą realizować za pośrednictwem nowego centrum egzaminacyjnego, które jest zintegrowane centralnym rejestrem.

Osoby, których dane zostały zgromadzone w rejestrze, mają do nich dostęp po zalogowaniu do systemu teleinformatycznego. Za pomocą aplikacji zaprojektowanej przez Axinas wszyscy maszyniści i kandydaci na maszynistów, mogą udostępniać swojemu pracodawcy aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych. Sposób prowadzenia rejestru ureguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które określa również wymagania techniczne i jakościowe.

Prace projektowe i wdrożeniowe prowadzone przez Axians usprawniły działanie Centralnej Bazy Danych zarządzanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Kontrakt obejmował również dostawę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę pomieszczenia bezpieczeństwa IT, co wymagało szczególnej uwagi. Zespół Axians odpowiedzialny jest także za przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usługi utrzymania systemu przez okres 5 lat.

Rozwiązanie przygotowane przez zespół programistów z Axians spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego. Aplikacja została wyposażona m.in. w funkcjonalność umożliwiającą sporządzanie wydruków dokumentów (świadectw maszynisty, praw kierowania, upoważnień do wykonywania czynności na stanowisku kolejowym). System zabezpiecza przed wprowadzaniem zmian, uzupełnień i usuwaniem danych z rejestru przez osoby nieuprawnione.

Dostęp do systemu odbywa się za pośrednictwem portalu maszynista.gov.pl, a logowanie jest możliwe za pomocą profilu zaufanego (login.gov.pl), podpisu kwalifikowanego, e-dowodu. Aplikacja została wyposażona w automatyczne reguły weryfikujące poprawność wprowadzanych danych.

Axians ma duże doświadczanie w  zakresie  informatyzacji urzędów centralnych i administracji publicznej.

Firma ma na swoim koncie realizację takich projektów jak Platforma eUDT dla Urzędu Dozoru Technicznego, Portal Usług Elektronicznych dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Platforma Usług Elektronicznych dla Urzędu Patentowego, wdrożenie oprogramowania oraz narzędzi do analizy i raportowania dla Centrum Analizy Danych Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki.

Zobacz pozostałe aktualności