Firma Axians zrealizuje kontrakt o wartości blisko 20 mln zł na dostawę i wdrożenie Centralnego Systemu Zarządzania i urządzeń bezpieczeństwa sieci WAN dla jednostek organizacyjnych resortu finansów.

Ministerstwo Finansów podpisało z Axians umowę na dostarczenie, implementację i wsparcie urządzeń bezpieczeństwa sieci WAN dla centrali oraz jednostek podległych. Instalacja obejmie wszystkie urzędy i izby administracji skarbowej, a także punkty celno-skarbowe wraz z podległymi oddziałami celnymi. Dodatkowym elementem umowy jest uruchomienie i utrzymanie systemu zarządzania zainstalowaną infrastrukturą w ponad 700 lokalizacjach na terenie całej Polski. Zakończenie wdrożenia zostało zaplanowane na koniec 2020 roku. Dodatkowo dostarczone urządzenia sieci WAN pozostaną pod opieką gwarancyjną Axians przez 5 lat.

Axians jako jeden z wiodących integratorów na rynku polskim łączy swoje doświadczenie w obszarze projektowania i wdrażania różnorodnych rozwiązań informatycznych, z zapewnieniem najkorzystniejszych warunków zakupu potrzebnego sprzętu czy oprogramowania.

Wdrożenie urządzeń w sieci WAN przyczyni się do stworzenia nowej generacji ekosystemu bezpieczeństwa w resorcie finansów, a także wzmocni ochronę ministerstwa przed cyberzagrożeniami. Ponadto nowy system zarządzania pozwoli na scentralizowanie i usprawnienie koordynacji prac rządowych służb IT

Zobacz pozostałe aktualności