Axians i Uniwersytet Warszawski podpisały umowę na wdrożenie elektronicznego obiegu faktur zakupowych i elektronicznych wniosków urlopowych oraz rozwój i utrzymanie platformy SAP.

Współpraca Axians z Uniwersytetem Warszawskim trwa od kilku lat – już w 2019 roku Axians zrealizowało na największej uczelni w Polsce projekt wdrożenia systemu SAP ECC 6.0, który wsparł proces naliczania płac dla pracowników.

Teraz w ramach nowo podpisanej umowy Axians zajmie się rozwojem i utrzymywaniem tej platformy w zgodzie z metodyką ASAP rekomendowaną przez SAP. Zadaniem integratora będzie również zakup licencji na nowe moduły – elektroniczny obieg faktur zakupowych VIM i wniosków urlopowych dla blisko 6000 pracowników realizowanych za pomocą portalu SAP FIORI – oraz ich implementacja.

Podstawowym celem stawianym przed projektem jest uporządkowanie i optymalizacja procesów obsługi faktur zakupowych i przedpłat. Rezultat ten zostanie osiągnięty dzięki wprowadzeniu odpowiedniego wariantu procesu bazującego na elektronicznym obiegu dokumentów, uwzględniającego archiwizację oraz sprawdzone międzynarodowe standardy w tym obszarze. Wyeliminowanie konieczności zatwierdzania do płatności dokumentów w formie papierowej oraz opracowaniu procedur śledzenia i raportowania faktur w wersji elektronicznej doprowadzi do zmniejszenia ilości ręcznie wykonywanych operacji i w konsekwencji znacznie skróci czas przetwarzania dokumentów.

W przypadku systemu VIM harmonogram przewiduje ok. 56 tygodni na przygotowanie projektu, jego wdrożenie, szkolenia, testy odbiorcze, uruchomienie oraz stabilizację, jak również analizę potencjału dalszej rozbudowy, m.in. synchronizacji z SAP HR oraz opracowanie platformy zakupowej. Implementacja modułu wniosków urlopowych z kolei rozpisana jest na ok. 40 tygodni.

Uniwersytet Warszawski to kolejna szkoła wyższa, która zaufała Axians, podpisując umowę obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. do końca 2024 roku. W obszarze technologii SAP nasza firm wspiera także Politechnikę Warszawską i Uniwersytet Śląski.

Zobacz pozostałe aktualności