Przez najbliższe 3 lata Axians będzie wspierało Urząd ds. Cudzoziemców w zakresie modernizacji, utrzymania i wsparcia technicznego systemu Pobyt oraz Modułu Obsługi Spraw. To kluczowe rozwiązania IT wspierające realizację założeń polskiej polityki migracyjnej.

Za pomocą Systemu Pobyt składane są m.in. wnioski o ochronę międzynarodową czy legalizację pobytu. Oprogramowanie wspiera urzędników w wydawaniu decyzji administracyjnych takich jak obsługa świadczeń socjalnych dla osób ubiegających się o status uchodźcy. Jest ono zintegrowane również z szeregiem rozwiązań aplikacyjnych wykorzystywanych przez służby oraz rejestrów publicznych – pobiera i przekazuje odpowiednie dane z wielu miejsc. Z narzędzia korzystają m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy weryfikują tożsamość osób przekraczających granicę Polski. Axians jest czwartą firmą, która zajmie się utrzymaniem i rozwojem systemu Pobyt.

Zakres kontraktu obejmuje między innymi zadania rozwojowe związane z modernizacją ponad 10-letniego oprogramowania i przeniesieniem jego funkcjonalności do nowszych technologii. Axians odpowiedziane jest również za obsługę błędów.

Na cele realizacji projektu zbudowano zespół obejmujący 30 osób: developerów, testerów, specjalistów ds. utrzymania infrastruktury. Wartość całego kontraktu opiewa na 19,5 milionów złotych. Dla Axians nie jest to pierwsze tego typu wyzwanie – podobnym projektem jest Centrum e-Zdrowia, którego utrzymanie i rozwój przejęto od innej firmy w drodze przetargu.

Zobacz pozostałe aktualności