Wiosną podpisaliśmy nową umowę na dalszy rozwój portalu internetowego dla klientów UDT. Kontrakt obejmuje także świadczenie opieki utrzymaniowo-serwisowej i hosting w okresie 36 miesięcy. Zespół Axians przeprowadzi również audyt bezpieczeństwa i dostępności według standardu WCAG 2.0.

Nasza współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego rozpoczęła się w 2018 r. , kiedy to Axians zaprojektowało i wdrożyło portal internetowy eUDT. Celem projektu było stworzenie systemu umożliwiającego komunikację z urzędem przedsiębiorcom i osobom prywatnym posiadającym urządzenia techniczne wpływające na bezpieczeństwo obywateli. Platforma obsługuje proces pełnej inwentaryzacji maszyn, ich przeglądów oraz badań technicznych.

Działanie platformy sprawdziło się podczas pandemii – UDT był jednym z organów administracji publicznej, które najmniej odczuły jej skutki, a jego prace mogły być kontynuowane w sposób ciągły. Korzystanie z portalu eUDT znacznie ogranicza konieczność osobistego załatwiania spraw, jest więc o wiele bezpieczniejsze pod kątem sanitarnym, a także szybsze i wygodniejsze zarówno dla urzędu jak i jego klientów.

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. UDT kontynuuje ponad stuletnią tradycję polskiego dozoru technicznego. UDT posiada 10 oddziałów terenowych oraz 22 biura, rozmieszczonych na terytorium całej Polski.

Zobacz pozostałe aktualności