Obszary

Instytucje rządowe i samorządowe

Wraz z rozwojem technologii połączonej nasze miasta i miasteczka stają się coraz bardziej inteligentne

Obywatele oczekują więcej od miejsc, w których mieszkają, a także od relacji z rządem i władzami lokalnymi w zakresie świadczenia wydajnych usług cyfrowych wysokiej jakości. Oprócz potrzebowania szybkiej, niezawodnej i skalowalnej infrastruktury technologicznej, aby zespoły sektora publicznego mogły skutecznie służyć obywatelom, władze te muszą również przyjąć rozwiązania wspierające zrównoważony i integracyjny charakter i reagujące na nie.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Wzmocnienie gospodarki regionalnej, utrzymanie konkurencyjności i podniesienie jakości usług publicznych

Pomagamy samorządom lokalnym poprawiać dobrobyt obywateli dzięki sprawdzonej wiedzy specjalistycznej w zakresie wdrażania, skalowania, obsługi i utrzymywania wszelkiej infrastruktury cyfrowej w dużej skali miasta.