System monitorów do ekspozycji treści dostępnych w firmowym systemie dziedzinowym. Umożliwia raportowanie postępów produkcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dedykowanych ekranów dotykowych rozmieszczonych „gniazdowo” na halach produkcyjnych.

Unikalne cechy

Wdrożenie rozwiązań typu Digital Signage w halach przemysłowych wspiera kontrolę nad procesem mierzenia wskaźników KPI. Wykorzystanie komponentów i postępy z wykonanych prac są wysyłane do systemu dziedzinowego lub dedykowanej bazy przesiadkowej. W systemie dostępne są widoki raportowe pozwalające na podgląd wydajności indywidualnej pracownika, wydajności stanowiskowej oraz statusu realizacji wydań magazynowych zamówionych wcześniej składników. Rozwiązanie pozwala na skrócenie czasu zamawiania komponentów produkcyjnych i oczekiwania na składniki dzięki dostępności informacji o zamówieniu w czasie rzeczywistym.

Istotne parametry techniczne

Wyświetlanie treści oparte jest na sprawdzonym oprogramowaniu Content Player firmy Four Winds Interactive uruchamianym na systemie operacyjnym Windows. Oprogramowanie FWI można zainstalować na dowolnym komputerze pracującym pod kontrolą systemu Windows 7+ spełniającego niewygórowane wymaganie sprzętowe. Moduł integracyjny oraz interfejs WEB służący do zarządzania InfoKioskami i składania zamówień na składniki instalowany jest na 2 serwerach integracyjnych pracujących w klastrze HA pod kontrolą systemu Debian9. Instalacja serwerów integracyjnych jest możliwa zarówno na maszynach fizycznych jak i wirtualnych.

Oprogramowanie pomaga również samym pracownikom zrozumieć, w jaki sposób mogą poprawić własne wyniki.

 

Dodatkowo system monitorów cyfrowych stanowi także doskonałą platformę komunikacji do przekazywania kluczowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Podstawową zaletą wdrożonego oprogramowana jest również szybka możliwość aktualizacji treści, bez potrzeby produkcji i dystrybucji nowych materiałów informacyjnych.

Korzyści biznesowe

 • Optymalizacja czasu pracy pracowników dzięki zastosowaniu single point of knowledge dla informacji o planie produkcji, dokumentacji produkcyjnej i realizacji wydań magazynowych
 • Zredukowanie czasu koniecznego do zalogowania się na stanowisko robocze
 • Zmniejszenie liczby błędów raportowych
 • Uniemożliwienie nieautoryzowanego logowania na stanowiska robocze (np. przez pracowników nieprzeszkolonych do jego obsługi)
 • Usprawnienie przekazywania półproduktów między stanowiskami pracy
 • Zmniejszenie liczby pomyłek konstrukcyjnych, dzięki łatwemu dostępowi do dokumentacji
 • Zwiększenie motywacji pracowników w związku z udostępnieniem widoku wydajności indywidualnej i środowiskowej

Dlaczego Axians

 • Dostęp do wiedzy i doświadczeń z setek projektów SAP zrealizowanych w Europie i na całym świecie.
 • Wszystkie komponenty hardware i software wdrażanego systemu mogą być objęte wsparciem bezpośrednio przez specjalistów Axians
 • Możliwość serwisu 24/7/365 z SLA na poziomie 4h
 • Ścisła współpraca z vendorami sprzętu i oprogramowania Digital Signage (partnerstwo z Four Winds Interactive, LG, Sharp, Samsung)
 • Zespół programistów wewnątrz organizacji pozwalający na szybkie wypuszczanie poprawek i nowych wersji oprogramowania
Zostań naszym klientem już dziś

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Skontaktuj się z nami

Zobacz nasze realizacje

Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Modernizacja infrastruktury IT wraz z migracją systemu ERP Infor LN

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Wdrożenie hurtowni danych SAP BW

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Wdrożenie hurtowni danych SAP BW

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

InfoKiosk – system do planowania produkcji

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Wdrożenie systemu ERP w firmie Mega w trzy miesiące

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Wdrożenie systemu ERP w Grupie Węglokoks

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Podniesienie wersji systemu ERP w LTG Poland

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00