Infor Factory Track™ jest kompleksowym rozwiązaniem wspomagającym automatyzację produkcji oraz zarządzanie gospodarką magazynową. Dysponuje narzędziami do zaawansowanego monitorowania przepływu materiałów oraz ewidencjonowania czasu pracy. Zaprojektowany, aby pomóc firmom w usprawnieniu produkcji, odpowiednim przechowywaniu i zamawianiu komponentów, przyspieszeniu operacji magazynowych, utrzymaniu kosztów pracy pod kontrolą i integracji z systemami zarządzania przedsiębiorstwem. Oprogramowanie Factory Track jest częścią rozwiązania firmy Infor dla podmiotów produkcyjnych, uzupełniającym i w pełni zintegrowanym z systemem ERP Infor LN.

Kluczowe funkcjonalności i zakres usługi

System składa się z trzech głównych części: Shop Floor, Time Track, Warehouse Mobility. Jest wielojęzyczny i zapewnia możliwość elastycznego dostosowania do bieżącego przebiegu procesów w firmie.

 • Obsługa procesów zaopatrzenia (przyjęcia, zwroty, reklamacje, kwarantanna zapasu)
 • Obsługa procesów produkcyjnych (przyjęcia, wydania, zwroty)
 • Inwentaryzacja doraźna i kontrola zapasów
 • Inwentaryzacja ciągła
 • Czynności kontroli jakości
 • Przeładunek kompletacyjny i cross-docking
 • Wyszczuplone procesy zarządzania zapasami (Kanban)
 • Przeglądy stanów zapasu
 • Raportowanie realizacji operacji produkcyjnych (rozpoczęcie, zakończenie, awaria, zatrzymanie pracy, etc)
 • Rejestrację i zatwierdzanie obecności pracowników
 • Raportowanie czasu pracy pracowników (w tym także pracowników nieprodukcyjnych)
 • Harmonogramy pracy i zasady dotyczące nadgodzin

Istotne parametry techniczne

Rozwiązanie może być oparte o system lokalny (on-premise), jak i chmurowy (chmura publiczna lub prywatna), rozwiązanie jest dostępne również w modelu SaaS. Architektura trójwarstwowa obejmująca warstwę bazy danych, warstwę logiki biznesowej i integracji, warstwę prezentacji i obsługi użytkownika. Do pracy z systemem wystarcza przeglądarka internetowa (wspierająca HTML5). Aplikacja jest przygotowana do pracy z monitorami dotykowymi, tabletami, kioskami, przenośnymi terminalami, komputerami, smartfonami. Rozwiązanie Infor Factory Track może funkcjonować zarówno w integracji z oprogramowaniem ERP Infor jak i system niezależny lub zintegrowany z innym oprogramowaniem. Narzędzie obsługuje urządzenia przenośne. Wykorzystanie HTML5. Stacje użytkowników nie wymagają instalacji jakiegokolwiek oprogramowania. Oprogramowanie integruje się z kontrolerami domeny AD/LDAP.

Axians dostarcza oprogramowanie oraz przeprowadza analizę i wdraża rozwiązania, a także świadczy usługi utrzymaniowe i opiekę nad rozwiązaniem.

 

Uruchomienie rozwiązania u Klienta jest prowadzone jako projekt wdrożeniowy, którego elementem jest konfiguracja systemu i jego dopasowanie w oparciu o sformułowane przez Klienta założenia biznesowe.

Wdrożenie Factory Track daje szczególne korzyści, gdy firma:

 • Stosuje kontrolę partii.
 • Musi zapewnić identyfikowalność części i materiałów.
 • Ma problemy z osiągnięcie satysfakcjonującej dokładności danych o rzeczywistych stanach magazynowych, lub zajmuje jej to zbyt wiele czasu.
 • Potrzebuje większej dokładności inwentaryzacji.
 • Nie może popełniać błędów przy wysyłce niewłaściwego produktu do klientów.
 • Ma problem z efektywnym zasilaniem produkcji materiałami z magazynu lub z zabezpieczeniem odpowiedniej siły roboczej/operatorów
 • Nie można aktualizować danych w systemie ERP w czasie rzeczywistym, aby zapewnić lepszą widoczność zapasów

Dlaczego Axians

 • Zwiększenie dokładności danach o stanach magazynowych do ponad 99 proc.
 • Zwiększenie zyskowności o nawet 15 proc.
 • Redukcja czasu potrzebnego na odszukanie materiału do 80 proc.
 • Przyspieszenie inwentaryzacji o 33 proc.
 • Zwrot z inwestycji w ciągu 6-12 miesięcy
 • Strategiczne partnerstwo z firmą Infor w zakresie świadczenia usług wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu Infor LN
 • Kompleksowe wsparcia Klienta podczas całego cyklu życia projektu wdrożeniowego, od rozpoznania potrzeb, zarekomendowania propozycji rozwiązań, przedstawienia analiz opłacalności, poprzez przeprowadzenie procesu wdrożeniowego
 • Wykwalifikowany zespół inżynierów, specjalizujący się w szerokim zakresie technologii w obszarze bezpieczeństwa komunikacji z platformami chmurowymi
Zostań naszym klientem już dziś

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Skontaktuj się z nami

Zobacz nasze ralizacje

Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Modernizacja infrastruktury IT wraz z migracją systemu ERP Infor LN

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Wdrożenie hurtowni danych SAP BW

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Wdrożenie hurtowni danych SAP BW

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

InfoKiosk – system do planowania produkcji

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Wdrożenie systemu ERP w firmie Mega w trzy miesiące

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Wdrożenie systemu ERP w Grupie Węglokoks

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Podniesienie wersji systemu ERP w LTG Poland

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00