Prezentacja Axians, podczas tegorocznego turne SAP Intelligent Enterprise Truck w Katowicach. Wszystkich przedstawicieli przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych zapraszamy 10 kwietnia o godz. 9.00.

SAP Intelligent Enterprise Truck to multimedialna ciężarówka, w której Axians zaprezentuje w tym roku  obsługę specyficznych dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych procesów związanych z zarządzaniem majątkiem technicznym, z szczególnym uwzględnieniem:
– inicjacji procesu alertem o ryzyku awarii urządzenia (IoT), wygenerowanym z aplikacji wykorzystującej mechanizmy predykcyjne,
– zarządzania procesem obsługi majątku poprzez optymalizację harmonogramowania prac,
– mobilnego wsparcia techników wykonujących zlecone zadania.

Prezentacja Axians obejmie również powiązane z obsługą majątku technicznego procesy zakupowe i logistyczne zapewniające szybkie pozyskanie niezbędnych podzespołów, materiałów i usług.

Możliwości zaplanowania procesu zarządzania majątkiem technicznym, poprzez wykorzystanie danych z systemów automatyki pomiarowej do szacowania ryzyka awarii urządzeń, to skuteczny sposób zapewniania wysokiego poziomu sprawności infrastruktury technicznej i optymalnego zaangażowania posiadanych zasobów. Podczas tegorocznej edycji będzie można obejrzeć przykłady takiego planowania zadań połączonego z automatycznym generowaniem zleceń.

W oparciu o prezentowaną technologię przetwarzania w pamięci (In Memory Processing) i aplikacje SAP S4HANA, Axians opracowało dedykowaną dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych platformę S4Water. Nasze rozwiązanie wspiera podejmowanie decyzji, w oparciu o lepiej wykorzystane i odpowiednio zinterpretowane dane, we wszystkich obszarach zarządzania przedsiębiorstwem: od sprzedaży, poprzez logistykę, administrację i finanse, aż po kluczowe w tym sektorze zarządzanie cyklem życia infrastruktury, z uwzględnieniem charakterystyk obiektów kubaturowych i sieciowych.

Chcesz zobaczyć jak aplikacja SAP sprawdza się w praktyce? Zaplanuj swoją obecność na prezentacji Axians, podczas tegorocznego turne SAP Intelligent Enterprise Truck w Katowicach. Wszystkich przedstawicieli przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych zapraszamy 10 kwietnia od godz. 9.00 do 12.30.

Zobacz pozostałe aktualności