Jak wynika z badania satysfakcji, które zostało przeprowadzone w kwietniu br., zdecydowana większość klientów biorących udział w badaniu pozytywnie ocenia współpracę z Axians i rekomendowałaby nasze usługi innym firmom.

Jednym z podstawowych wyzwań nowoczesnych organizacji jest satysfakcja ich klientów ze świadczonych usług. Axians raz na rok przeprowadza internetowe badanie, które pozwala nam systematycznie mierzyć stopień zadowolenia w różnych obszarach działalności naszej firmy. Do wypełnienia ankiet zapraszamy gównie osoby, które współpracują z nami w ramach długoterminowych kontraktów utrzymaniowych. Pozyskana tą drogą wiedza pozwala nam kreować optymalne standardy świadczenia usług.

W przygotowanym przez nas badaniu oceniana jest jakość obsługi zarówno przez nasz Service/Help Desk, jak i zespół inżynierów mobilnych. Weryfikacji klientów podlegają także dodatkowe prace instalacyjne, programistyczne i wdrożeniowe. Nasi respondenci oceniają naszą współpracę w skali od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.

Zadowolony klient zawsze chętnie wraca, polecając sprawdzoną firmę, tym bardziej więc cieszy nas fakt, że:

  • Ponad 90% ankietowanych pozytywnie ocenia współpracę z naszymi inżynierami mobilnymi,
  • 80% respondentów dobrze ocenia współpracę z zespołem serwisowym oraz opiekę dedykowanego Service Managera,
  • Ponad 70% osób uczestniczących w badaniu pozytywnie wypowiada się na temat szybkości kontaktu naszego Help Desk/Service Desk,
  • Ponad 70% ankietowanych pozytywnie ocenia poziom wiedzy konsultantów Axians.

Zobacz pozostałe aktualności