Axians Services Polska przygotuje „Platformę Usług Elektronicznych” dla UKE.

Informujemy, że dnia 18 maja 2016 r. Axians Services Polska podpisała z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE) umowę przewidującą zaprojektowanie, wykonanie, skonfigurowanie, dostawę i wdrożenie „Platformy Usług Elektronicznych (PUE)”. Platforma, która ma zapewnić użytkownikom dostęp do e-usług świadczonych przez UKE, powinna zostać przygotowana do 17 października 2016 r.

Zobacz pozostałe aktualności