Pod koniec kwietnia w obu spółach Axians w Polsce, zostały przeprowadzone audyty ponownej certyfikacji Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ZSZ).

Podczas audytów potwierdzono skuteczność systemów zarządzania oraz ich zgodność z wymaganiami ISO 9001:2015, AQAP 2210:2015, AQAP 2110:2016 oraz WSK, także w aspekcie audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania. Wszystkie 8 certyfikatów zostało w obu Spółkach utrzymanych we wnioskowanych przez nas zakresach certyfikacji. Pełna ich lista dostępna jest na naszej stronie www w zakładce certyfikaty.

Audyty zostały przeprowadzone przez Centrum Certyfikacji Jakości WAT – jednostkę certyfikującą, z którą współpracujemy już od kilku lat. Audytorzy byli pod wrażeniem naszego profesjonalnego działania w badanych obszarach działalności Spółek oraz dobrego przygotowania zespołu zaangażowanego w audyty.

Podczas tegorocznych audytów nie zidentyfikowano żadnych niezgodności ani obszarów do doskonalenia. Wskazano natomiast mocne strony systemów zarządzania, w ocenie audytorów jest to komunikacja z klientem oraz dokumentowanie realizacji projektów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Dlaczego posiadanie certyfikatów jest ważne?

  • Pomaga w ciągłym doskonaleniu dostarczanych wyrobów i usług, spełnianiu wymagań prawnych, wymagań klientów oraz innych zainteresowanych stron;
  • Umożliwia realizację umów i zamówień zawierających klauzule jakościowe, a w tym:
    • objętych tzw. Odbiorem Wojskowym na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz tzw. Rządowym Zapewnieniem Jakości na rzecz Zamawiającego z państwa członkowskiego NATO;
    • związanych z obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

Pierwszy audyt w trybie online

Audyty przeprowadzono zgodnie z planem, tym razem inaczej niż dotychczas, bo w całości z wykorzystaniem technik zdalnych (MS Teams).

Zobacz pozostałe aktualności