W dniu 12 września 2017 r. konsorcjum firm Axians Services Polska Sp. z o.o., Axians Poland Sp.zo.o. i Comp S.A., zawarło umowę znaczącą z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT). Umowa o wartości 69,5 mln zł brutto przewiduje dostawę urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej (z czego udział spółki Axians Poland Sp. z o.o. jest wyceniany na kwotę 16,7 mln zł brutto). Każdy z konsorcjantów odpowiadał będzie za częściową dostawę infrastruktury sieciowej.

Zobacz pozostałe aktualności