Axians nawiązało współpracę z firmą Xhockware w zakresie wdrażania nowych rozwiązań SmartCheckout, YouBeep i Self-Services Solution, które pomagają zapewnić bezpieczne alternatywy dla tradycyjnych zakupów.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy nasza rzeczywistość zmieniła się diametralnie, a wraz z nią oczekiwania Klientów odnośnie procesu dokonywania zakupów i zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno Klientom, jak i pracownikom sklepu. Standardem staje się wprowadzenie bezdotykowych metod samodzielnego dokonywania zakupów (tzw. self-service), a w szczególności implementacja płatności, które nie wymagają dotykania ekranu, z którym kontakt miały wcześniej setki Klientów. Firmy detaliczne muszą podjąć kroki, by w szybki, płynny i niekosztowny sposób zaadaptować się do nowych warunków rynkowych.

Axians nawiązało współpracę z firmą Xhockware i wprowadziło do swojej oferty wdrażanie rozwiązań przez nią oferowanych – SmartCheckout, YouBeep i Self-Services Solution. Są to systemy, których głównym zadaniem jest zminimalizowanie bezpośrednich interakcji pomiędzy Klientem a obsługą sklepu i zmniejszenie czasu przebywania Klienta w placówce usługowej oraz zredukowanie kolejek i ogólnej liczby osób, która przebywa w sklepie w jednym momencie.

SmartCheckout to zautomatyzowany system, który pełni rolę pośrednika pomiędzy Klientem a sklepem. Jego celem jest wsparcie kupującego w czasie procesu robienia zakupów. Może współpracować  zarówno   z  urządzeniami  mobilnymi (telefon klienta) , jak i  z  samoobsługowymi kioskami  dostępnymi w danym sklepie. Oprogramowanie zapewnia szybką integrację z już istniejącym systemem sprzedaży oraz pomaga dostarczyć Kupującemu spójne customer experience UI/UX. W pełni wdrożone rozwiązanie pozwala klientowi dokonać zakupów  i zrealizować płatność za pomocą swojego telefonu albo też uregulować rachunek za pośrednictwem stanowiska płatniczego (typu self checkout) dostępnego w sklepie. Jest ono szybkie i łatwe w implementacji – średnio zajmuje ona od 2 do 6 tygodni dzięki czemu koszty jego wdrożenia są  na tyle niskie, że zwracają się bardzo szybko.

Axians Services Polska ma duże doświadczenie w zakresie wdrożeń, utrzymania i usług serwisowych zintegrowanych systemów sprzedaży. Firma realizowała m.in. projekty dla sieci sklepów Auchan, restauracji Max Premium Burgers, AmRest czy McDonald’s.

Zobacz inne rozwiązania Axians dla sektora retail:

Zobacz pozostałe aktualności