RCZSiUT przyjęło ofertę złożoną przez konsorcjum firm z Axians w składzie.

Oferta konsorcjum firm: COIG, Comp, Enigma Systemy Ochrony Informacji i Axians Services Polska, warta 39,98 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu pn. ,,Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych – Budowa Systemu Centralnego Backupu”. Zamawiający, Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie (RCZSiUT), ustalił termin wykonania zadania w zakresie dostawy sprzętu na 30 dni od daty podpisania umowy. Termin wykonania całego wdrożenia został wyznaczony do dnia 30 października 2017 r.

Zobacz pozostałe aktualności