W ciągu ostatnich lat zagrożenia związane z cyberprzestępczością stały się coraz bardziej powszechne i nieodłącznym elementem działalności każdej organizacji, bez względu na jej branżę czy rozmiar. Ataki hakerów, oparte na złośliwym oprogramowaniu, zwłaszcza phishingu i ransomware’u, mają ogromny wpływ na przedsiębiorstwa na całym świecie.

Szpitale, instytucje finansowe, firmy produkcyjne, a także organizacje pożytku publicznego – wszyscy są narażeni na ryzyko strat finansowych, naruszenia bezpieczeństwa i utraty zaufania klientów. Wśród firm, które oferują innowacyjne rozwiązania w zakresie zabezpieczania danych, Dell Technologies wyróżnia się cyfrowym bunkrem – kompleksowym rozwiązaniem zabezpieczającym dane i umożliwiającym ich szybkie przywrócenie w razie ataku.

Cyfrowy bunkier – zaawansowana ochrona dla kluczowych danych

Cyfrowy bunkier, opracowany przez Dell Technologies, to kompleksowe rozwiązanie oparte na systemach pamięci masowej Data Domain. Jego głównym celem jest zapewnienie ochrony danych poprzez tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych w wyizolowanym środowisku. Metoda ta umożliwia odzyskiwanie danych po ataku, minimalizuje dostęp z zewnątrz i automatyzuje procesy związane z tworzeniem i przywracaniem backupów.

Kluczowa cecha: Izolacja i bezpieczeństwo

Główną zaletą cyfrowego bunkra jest kompletna izolacja przechowywanych danych. Proces tworzenia kopii zapasowych jest wieloetapowy i odbywa się na urządzeniu o bardzo ograniczonym i krótkotrwałym cyklu wymiany danych. Dane z głównych pamięci masowych są przesyłane do kolejnych, zapisywane w trybie zgodności (compliance), co uniemożliwia ich modyfikację lub usunięcie. Dodatkowo, backupy są odseparowane od środowiska produkcyjnego, co gwarantuje, że są niedostępne dla potencjalnych hakerów.

Automatyzacja i wirtualizacja dla szybkiego przywracania danych

Cyfrowy bunkier oferuje szereg zaawansowanych funkcji, które usprawniają zarządzanie danymi i procesem przywracania. Dzięki automatyzacji, tworzenie kopii zapasowych odbywa się regularnie i bez angażowania użytkownika. Dodatkowo, wirtualne odwzorowanie w obrębie bunkra pozwala na optymalizację przywracania danych, co znacznie skraca czas potrzebny na przywrócenie działalności po ataku.

Przykłady ataków na różne branże

W ostatnich trzech latach, zagrożenia związane z cyberprzestępczością dotknęły wiele branż na całym świecie, a Polska nie była wyjątkiem. Przykłady ataków obejmują:

  1. Szpitale i służba zdrowia: Ataki ransomware na szpitale miały potencjalnie tragiczne skutki, zagrożenie życia pacjentów, gdy systemy informatyczne i medyczne stały się niedostępne.
  2. Przemysł i infrastruktura krytyczna: Ataki na sektor przemysłowy i infrastrukturę mogą prowadzić do paraliżu produkcji i usług, co ma negatywne skutki ekonomiczne i społeczne.
  3. Finanse: Ataki na instytucje finansowe mogą prowadzić do kradzieży danych klientów i wielomilionowych strat finansowych.
  4. Administracja publiczna: Ataki na sektor publiczny mogą spowodować wyciek poufnych informacji i utratę zaufania społeczeństwa.

Polska w obliczu cyberzagrożeń

Polska również doświadczyła różnorodnych ataków na różne branże w ostatnich latach. Firmy, instytucje państwowe i organizacje pożytku publicznego padły ofiarą ransomware’u, phishingu i innych form cyberzagrożeń. W wielu przypadkach, organizacje były zmuszone do płacenia okupu lub ponoszenia znacznych strat finansowych i reputacyjnych.

Podsumowanie: Cyfrowy bunkier jako skuteczna obrona przed cyberatakami

Zagrożenia związane z cyberprzestępczością stanowią wyzwanie dla wszystkich organizacji na całym świecie. Bezpieczeństwo danych jest nieodzowne dla utrzymania stabilności działalności i zaufania klientów. W obliczu rosnącego ryzyka ataków, cyfrowy bunkier oferowany przez Dell Technologies jest innowacyjnym i kompleksowym rozwiązaniem, które zapewnia izolację i bezpieczeństwo kluczowych danych. Dzięki automatyzacji i wirtualizacji procesów, szybkie przywracanie danych po ataku staje się możliwe, minimalizując straty czasowe i finansowe. Przykłady ataków na różne branże, zarówno na świecie, jak i w Polsce, podkreślają pilną potrzebę inwestycji w zabezpieczenia i rozwiązania chroniące dane przed rosnącym ryzykiem cyberzagrożeń.

W erze cyfrowej organizacje powinny wdrożyć najlepsze praktyki zabezpieczania sieci i rozważyć zastosowanie zaawansowanych rozwiązań, aby zbudować własną bezpieczną przystań w tym cyfrowym sztormie.

Zobacz pozostałe aktualności