Axians opublikowało raport o cyfryzacji i adopcji rozwiązań chmurowych w sektorze produkcyjnym. Główny wniosek: polskie firmy coraz chętniej sięgają po usługi IT dostępne w chmurze, ale wciąż mają przed nią obawy – głównie w obszarze bezpieczeństwa informatycznego.

Z aplikacji umożliwiających przetwarzanie danych w chmurze korzysta obecnie blisko jedna czwarta polskich firm produkcyjnych, ale odsetek ten będzie istotnie rósł. 4 na 10 badanych przedsiębiorstw deklaruje ich wdrożenie w najbliższym czasie.

Wdrożenie narzędzi opartych o technologie chmurowe jest fundamentalnym elementem procesów transformacji cyfrowej wielu przedsiębiorstw. Postępującą adopcję modelu konsumpcji zasobów IT w chmurze widać w statystykach i prognozach rynkowych. Według Eurostatu, w 2020 roku w Finlandii z chmury korzystało 75 proc. firm. W tym samym czasie w Polsce zaledwie 24 proc. Axians postanowiło sprawdzić, jaki stosunek do rozwiązań chmurowych mają polskie przedsiębiorstwa produkcyjne.

Pandemiczne przyspieszenie

Polskie firmy prowadzące działalność produkcyjną zintensyfikowały procesy transformacji cyfrowej opartej o wykorzystanie chmury. Z raportu Axians wynika, że 54 proc. z nich przyspieszyło wdrożenia tej technologii w następstwie pandemii koronawirusa. Co więcej, 42 proc. z nich przyznało, że pandemia sprawiła, że ostatecznie zdecydowały się na wdrożenia rozwiązań chmurowych.

Spore obawy o bezpieczeństwo

Axians sprawdziło także jaki jest stosunek firm zajmujących się produkcją do technologii przetwarzania w chmurze. Okazuje się, że intensyfikacji adopcji modeli chmurowych towarzyszy wiele obaw: managerowie polskich przedsiębiorstw dostrzegają liczne bariery w realizacji tego typu projektów.

Aż 65 proc. respondentów, zapytanych o poziom obaw przed wdrożeniem przetwarzania chmurze, określiło go jako średni lub wysoki i bardzo wysoki. Za najistotniejsze bariery reprezentanci firm produkcyjnych uznają brak zaufania do cyberbezpieczeństwa chmury (32 proc. odpowiedzi) oraz ograniczone możliwości modyfikacji systemów chmurowych (20 proc. wskazań). Trzecią najważniejszą barierą jest brak zaufania do modelu subskrypcyjnego, jaki towarzyszy korzystaniu z rozwiązań w chmurze.

Firmy cenią to, że nie muszą inwestować

Reprezentanci firm produkcyjnych zauważają również korzyści płynące z wdrożenia rozwiązań chmurowych. Według blisko jednej trzeciej respondentów badania Axians najważniejszą z nich jest właśnie brak konieczności inwestowania w zakup i utrzymanie infrastruktury sprzętowo-serwerowej. Jednocześnie prawie co czwarty badany wskazał, że nie jest w stanie wskazać najważniejszej korzyści, jaką niesie ze sobą chmura.

Jak powstał raport „Cyfryzacja branży produkcyjnej”?

Raport „Cyfryzacja branży produkcyjnej” przedstawia wyniki w badania opinii przeprowadzonego przez firmę Axians we współpracy z agencją badawczą Smartscope w okresie maj–czerwiec 2021. Przygotowany przez Axians  kwestionariusz wypełniło ponad 120 menadżerów reprezentujących duże firmy produkcyjne. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI – respondenci odpowiadali na pytania podczas wywiadu telefonicznego lub samodzielnie wypełnili ankietę online udostępnioną w zabezpieczonym kwestionariuszu.

Zobacz pozostałe aktualności