W 2019 roku Australia i Nowa Zelandia wprowadziły wspólne standardy dotyczące fakturowania elektronicznego między instytucjami publicznymi a firmami (B2G, Business to Government).

Tak, jak na całym świecie, również w Australii i Nowej Zelandii pandemia COVID-19 przyspieszyła adopcję technologii cyfrowych przez firmy i konsumentów. W tej sytuacji e-fakturowanie nabrało w rządowych planach znaczenia strategicznego. Rządy obu państw założyły, że pozwoli to na zaoszczędzenie około 30 miliardów dolarów australijskich w ciągu 10 lat. Władze postawiły na wizję rozwoju, w której kraje te mają dołączyć do grona liderów wśród społeczeństw i gospodarek cyfrowych, dzięki czemu jego PKB ma być większe o 6,4 miliarda dolarów rocznie jeszcze przed 2024 rokiem.

Jednym z fundamentów realizacji tej wizji jest e-fakturowanie. Pierwsze kroki w obszarze cyfryzacji obrotu dokumentów zostały już postawione: od 2019 roku firmy w Australii i Nowej Zelandii mogą wystawiać agendom i instytucjom rządowym elektroniczne faktury na platformie Peppol. Planuje się, że od lipca 2022 będą miały taki obowiązek. Kolejnym krokiem będzie obligatoryjne objęcie systemem wszystkich transakcji między firmami (B2B).

Do obsługi wdrożenia standardów e-fakturowania, rządy Australii i Nowej Zelandii wybrały powstałą na rynku europejskim platformę Peppol.

Zapewnia ona interoperacyjność różnych systemów w szerokim zakresie m.in. protokołów komunikacyjnych, typów wiadomości czy formatów danych. Oprócz wystawiania i przyjmowania faktur daje ona także użytkownikom – firmom i instytucjom publicznym – możliwość obsługi wielu aspektów transakcji handlowych: wysyłania i odbierania zamówień, awizowania wysyłek, potwierdzenia zakupu, a nawet rozliczania not kredytowych. Wszystko to zgodnie ze wspólnym standardem, niezależnie od lokalizacji partnerów handlowych.

Od momentu powstania w Unii Europejskiej, standard Peppol rozwinął się i został przyjęty przez 34 kraje na całym świecie – szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej (kraje ASEAN). Oznacza to, że australijskie firmy, które używają platformy Peppol, będą miały ułatwione „wejście” na rynki państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, które stosują e-fakturowanie.

Według specjalizującej się w doradztwie w zakresie fakturowania firmy Billentus, standardy e-fakturowania i oparta o nie interoperacyjność systemów rozliczeniowych i podatkowych to model, w kierunku którego zmierzać będzie coraz więcej gospodarek na poziomie krajowym i regionalnym i do 2025 r. stanie się on modelem dominującym.

OpenText™ Business Network jako jedna z pierwszych firm uzyskała akredytację australijskiej administracji do łączenia firm z agencjami rządowymi za pośrednictwem sieci e-fakturowania Peppol.

Zobacz pozostałe aktualności