„Cyfryzacja branży produkcyjnej” będzie publikacją, która szczegółowo przedstawi poziom wykorzystania dostępnych narzędzi cyfrowych wspierających funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw produkcyjnych.

Omówimy w niej wyniki przeprowadzonego przez nas latem 2021 roku badania opinii na temat kluczowych wątków trwającej transformacji cyfrowej oraz zaprezentujemy komentarze naszych ekspertów.

Raport powstanie w oparciu o badanie opinii przeprowadzone przez firmę Axians we współpracy z agencją badawczą Smartscope w okresie maj–czerwiec 2021. Przygotowany przez Axians kwestionariusz wypełniło ponad 120 menadżerów reprezentujących duże firmy produkcyjne. Raport podzielono na 3 części grupujące pytania według następujących tematów: wyzwania związane z wdrożeniem kluczowych narzędzi informatycznych, główne kierunki transformacji cyfrowej oraz stosunek przedsiębiorstw produkcyjnych do rozwiązań chmurowych.

Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI – respondenci odpowiadali na pytania podczas wywiadu telefonicznego lub samodzielnie wypełnili ankietę online udostępnioną w zabezpieczonym kwestionariuszu.

W raporcie poruszymy kwestie:

  • Cyberbezpieczeństwa: w procesie transformacji cyfrowej największym wyzwaniem dla firm w zakresie bezpieczeństwa jest ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem,
  • Wpływu pandemii na proces cyfryzacji: pandemia COVID-19 przyspieszyła trwające w przedsiębiorstwach wdrożenia rozwiązań chmurowych lub wręcz je zainicjowała,
  • Kluczowych narzędzi cyfrowych wykorzystywanych przez firmy: zdecydowana większość firm produkcyjnych ma już wdrożone systemy wspierające zarządzanie ERP, S&OP i BI. Wiele przedsiębiorstw rozważa wykorzystanie technologii umożliwiających przetwarzanie danych w chmurze,
  • Chmura czy on premise? Podejmując tę decyzję, firmy kierują się rachunkiem ekonomicznym i uzależniają ją od sumarycznych wyników finansowych przedsięwzięcia oraz pozostałych warunków handlowych,
  • Korzyści z chmury: polskie przedsiębiorstwa produkcyjne za największą zaletę rozwiązań chmurowych uznają brak konieczności inwestycji w zakup i utrzymanie infrastruktury IT,
  • Barier: firmy nie ufają poziomowi bezpieczeństwa informacyjnego zapewnianemu przez systemy oparte o technologie chmurowe.

Zobacz pozostałe aktualności