Włochy to jeden z pierwszych krajów w Europie, który wprowadził e-fakturowanie dla transakcji między sektorem publicznym a biznesem (B2G, Business to Government) oraz między firmami (B2B, Business to Business).

Głównym celem transformacji była przede wszystkim redukcja luki VAT, którą w 2015 roku szacowano na 42 miliardy euro i pod tym względem plasowała Włochy w niechlubnej czołówce państw europejskich. Aby uszczelnić system podatkowy, w 2019 roku Włosi postawili na sprawozdawczość podatkową w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że wszystkie faktury są przedkładane organom podatkowym przed ich wystawieniem dostawcy. W modelu tym (znanym również jako clearance model), faktury nie mogą być przekazywane bezpośrednio do podmiotu kupującego. W procesie pośredniczy organ podatkowy, co umożliwia mu kontrolę i autoryzację transakcji przed i w trakcie wymiany faktur.

Dwa podejścia do standardów fakturowania

Europa od wielu lat jest w czołówce e-fakturowania. W 2018 roku stało się ono obowiązkowe dla wszystkich transakcji B2G. W odróżnieniu od Włoch, większość państw europejskich przyjęła jednak model „pokontrolny”, w którym kupujący i sprzedający wymieniają e-faktury, a organ podatkowy przeprowadza kontrolę po transakcji.

Ale to właśnie clearance model – ze względu na pełną kontrolę w czasie rzeczywistym i pośrednictwo organu podatkowego w transakcji, jest najskuteczniejszy w zmniejszaniu luki VAT. Potwierdzają to doświadczenia z Meksyku – pioniera adopcji e-fakturowania w tym modelu.

Rezultaty e-fakturowania w Meksyku

Umieszczenie w centrum transakcji organu podatkowego umożliwiło meksykańskiemu rządowi nakładanie i egzekwowanie surowych grzywn, odbieranie przywilejów handlowych, a nawet ściganie karne. W ekstremalnych przypadkach rząd jest w stanie całkowicie wykluczyć dostawców z procesu wystawiania faktur, co praktycznie uniemożliwia prowadzenie legalnego biznesu.

Skutki przejścia Meksyku na sprawozdawczość podatkową w czasie rzeczywistym, są spektakularne. Aktualnie rząd Meksyku obsługuje ponad 10 miliardów e-faktur rocznie i zwiększył ściągalność podatków o 34 proc. Kraj informuje, że zredukował szarą strefę o 4 proc. i zlikwidował lukę VAT o kwotę, która odpowiada 21 proc. jego całego rocznego budżetu.

Prognozy dla clearance model

Globalni eksperci ds. zgodności z e-fakturowaniem z firmy TrustWeaver sugerują, że do 2025 r. systemy oparte o clearance model będą normą dla organów podatkowych na całym świecie. Przy złożoności tego typu wdrożeń kluczowy staje się wybór właściwego usługodawcy, który zbuduje system i zapewni zgodność nie tylko na poziomie e-fakturowania, ale także na poziomie całego łańcucha dostaw.

Duże międzynarodowe firmy potrzebują globalnych dostawców usług — takich jak OpenText™ — którzy potrafią połączyć doświadczenie w zakresie zgodności e-fakturowania na wszystkich rynkach z usługami obejmującymi e-zaopatrzenie, rozliczenia z dostawcami i integrację aplikacji korporacyjnych w jednym rozwiązaniu.

Zobacz pozostałe aktualności