Spółka Axians w Polsce zajęła czwarte miejsce w kategorii sprzedaży do sektora transportu, logistyki i spedycji. Największy wzrost w stosunku do roku poprzedniego firma zanotowała w zysku brutto (73 proc.) i sprzedaży oprogramowania (37 proc.).

ITwiz opublikowało wyniki corocznego rankingu dotyczącego branż IT i ICT. Axians w Polsce znalazło się w 19 kategoriach, z czego najwyższy wynik osiągnęło w sprzedaży do sektora transportu, logistyki i spedycji (4. miejsce). Sprzedaż do sektora transportu, logistyki i spedycji wyniosła 8 proc. udziału w całkowitych przychodach firmy.

Firma może pochwalić się także 13. pozycją w grupie firm o największych przychodach ze sprzedaży usług IT, po osiągnięciu w 2018 r. przychodu o 30 proc. większego niż w roku ubiegłym i 15. pozycją w zestawieniu dotyczącym firm IT o największym zysku brutto, który zanotował wzrost o 73 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Wysokie miejsce Axians uzyskało również w sprzedaży do sektora finansowego (8. miejsce) i energetyki (9. miejsce), a także do sektora handlu (12. miejsce), telekomunikacyjnego (13. miejsce) i mediów (15. miejsce).

Zobacz pozostałe aktualności