Znaczna część użytkowników produktów Cisco nie wykorzystuje w pełni ich całego potencjału. Powodów jest wiele – brak czasu, brak wiedzy, nieodpowiednie dobranie rozwiązania.

Jednak można znacząco poprawić efektywność korzystania z nowych bądź już posiadanych rozwiązań poprzez wybór doświadczonego i kompetentnego w tym obszarze partnera. Zespół Axians udowodnił, że dysponuje najwyższymi kwalifikacjami w zakresie wspierania Klientów w optymalizacji użytkowania produktów Cisco.

W marcu tego roku Axians, jako jedna z trzech pierwszych firm w Polsce, zostało wyróżnione certyfikatem Cisco Customer Experience. Potwierdza on, że zespół naszych konsultantów posiada niezbędną wiedzę, żeby towarzyszyć przedsiębiorstwom na każdym etapie cyklu użytkowania rozwiązań Cisco i wspierać je podczas eksplorowania określonych produktów, maksymalizując efektywność korzystania z nich.

Dzięki uzyskanej certyfikacji możemy zaoferować naszym Klientom

  • Najwyższy poziom obsługi Klienta i dostęp do odpowiednio przeszkolonych konsultantów, którzy na każdym etapie użytkowania produktów Cisco – niezależnie od tego czy będzie to oprogramowanie, zakup licencji czy usług serwisowych służą pomocą w podejmowaniu najbardziej optymalnych biznesowo decyzji,
  • Pomoc w maksymalizacji wykorzystania funkcjonalności zakupionych rozwiązań i profesjonalne usługi doradcze przy wyborze nowego produktu, który nie będzie zawierał niepotrzebnych, a często dodatkowo płatnych funkcjonalności,
  • Stały monitoring nad terminami wygaśnięcia licencji i usług serwisowych, bez ryzyka pozostania bez odnowionych subskrypcji usługowych,
  • Wspólne opracowanie profesjonalnego planu rozwojowego, w którym dokładnie analizujemy aktualny stopień wykorzystania rozwiązania przez Klienta oraz wskazujemy jego słabe i silne punkty. Opracowany przez zespół Axians plan nie tylko nakreśla drogę rozwoju, ale przede wszystkim pomaga Klientowi w zwiększeniu stopnia wykorzystania produktów Cisco oraz proponuje potencjalne rozwiązania komplementarne, zgodnie z jego potrzebami,
  • Te wszystkie elementy przyczyniają się do zwiększenia satysfakcji naszych Klientów.

Axians wdraża rozwiązania Cisco od ponad 10 lat i posiada najwyższy status partnerski Cisco Gold Integrator. Do naszych Klientów należą m.in. ministerstwa, firmy publiczne oraz firmy energetyczne.

Zobacz pozostałe aktualności