Przyznane wyróżnienie potwierdza dojrzałość oraz właściwe funkcjonowanie i doskonalenie naszego zintegrowanego systemu zarządzania, a także bardzo dobrą współpracę z jednostką certyfikującą.

W dniach 24-27 września 2019 r. w Rynie odbyła się XV Konferencja organizowana przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie nt. „Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską”. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu organizacji, w tym m.in. reprezentanci instytutów naukowo-badawczych, uczelni wyższych, stowarzyszeń Forum ISO 9001 oraz ISO 14000. Największą grupę uczestników stanowili przedstawiciele organizacji certyfikowanych przez CCJ, wśród których są Axians Services Polska Sp. Z o.o oraz Axians Poland Sp. Zo.o. Łącznie było ponad 170 uczestników z około 100 firm.

W pierwszym dniu Konferencji podczas Uroczystej Gali odebraliśmy wyróżnienie w kategorii zintegrowane systemy zarządzania z rąk Pana płk dr hab. inż. Szymona Mitkowa, prof. WAT – Dziekana Wydziału Logistyki WAT oraz Pani dr inż. Joanny Jasińskiej – Dyrektora Centrum Certyfikacji Jakości WAT.

Przyznane wyróżnienie potwierdza dojrzałość oraz właściwe funkcjonowanie i doskonalenie naszego zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001, AQAP 2210, AQAP 2110, WSK i Koncesja), a także bardzo dobrą współpracę obu spółek Axians z jednostką certyfikującą. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i codziennej pracy naszych pracowników.

Zobacz pozostałe aktualności