Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo sieci

Usługi z zakresu bezpieczeństwa sieci obejmują szerokie spektrum działań. Ochrona rozpoczyna się w momencie podłączenia urządzenia do sieci i trwa aż do zakończenia aktywności użytkownika. Oferowane przez Axians zabezpieczenia obejmują swoim zasięgiem zarówno korzystających z sieci, jak i transmisje danych, która w niej się pojawia. Zwiększenie bezpieczeństwa można uzyskać zarówno dzięki skoncentrowaniu się na ochronie poszczególnych elementów jak i całościowemu wzmocnieniu zabezpieczeń.

Unikalne cechy

Firma Axians podchodzi kompleksowo do projektowania bezpieczeństwa sieci: począwszy od zabezpieczenia stacji, które łączą się z siecią, poprzez ochronę transmisji danych pomiędzy urządzeniami i serwerami, monitorowanie komunikacji pomiędzy samymi serwerami, aż po ich zabezpieczenia przed dostępem nieuprawnionych użytkowników.
Zapewniamy inwentaryzację, sprawdzenie istniejącej konfiguracji, projekt architektury oraz dobór właściwych technologii. Oferujemy także usługi w zakresie dodatkowego zabezpieczenia poszczególnych elementów sieci.

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

Do zwiększenia bezpieczeństwa sieci naszych Klientów wykorzystujemy najlepsze dostępne na rynku technologie: np.: NAC, 802.1x, IPsec, VPN, WAN, WAF, SIEM, PHANTOM.

Korzyści biznesowe

  • Brak utraty lub wycieku ważnych biznesowo danych, obniżający wiarygodność firmy
  • Możliwość zabezpieczenia w sieci danych osobowych zgodnie z wytycznymi RODO oraz uniknięcie kar za naruszenie przepisów

Dlaczego Axians

  • Dostęp do najlepszych międzynarodowych praktyk w zakresie zwiększania bezpieczeństwa sieci
  • Bogate doświadczenie w dostosowaniu infrastruktury klienta do najlepszych standardów bezpieczeństwa
  • Udokumentowane umiejętności w zakresie bezpieczeństwa sieci. Nasz zespół dysponuje certyfikatami : CISSP, CCIE Security, F5 Certified Solution Expert, PaloAlto PCNSE, Juniper JNCIP-SEC, Fortinet NSE4, Splunk Enterprise Certified Admin
  • Wykwalifikowany zespół inżynierów, specjalizujący się w najbardziej znanych technologiach w obszarze bezpieczeństwa IT

Zobacz nasze ralizacje

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty