Cyberbezpieczeństwo

Monitoring sieci, systemów operacyjnych i platform aplikacyjnych (NOC)

Usługi z zakresu Network Operations Center skupiają się na proaktywnym nadzorowaniu sieci i infrastruktury informatycznej Klienta. Monitoringiem objęte są nie tylko urządzenia sieciowe czy węzły komunikacyjne, ale również serwery, komputery, routery czy dowolny sprzęt wykorzystujący transmisję danych (np. bankomaty). Głównym celem działań Axians podejmowanych w ramach świadczenia usług w obszarze NOC jest zapewnienie nieprzerwanej komunikacji pomiędzy wszystkimi urządzeniami podpiętymi do rozproszonej sieci. Dla zapewnienia niezakłóconej transmisji danych kluczowe jest szybkie rozwiązywanie zgłoszonych awarii oraz błędów w komunikacji, a także reagowanie na problemy potencjalnie pojawiające się.

Unikalne cechy

W ramach usługi Axians zapewnia nowoczesny system monitorujący zbudowany na infrastrukturze z pełną redundancją oraz zespół agentów NOC, który pilnuje struktury monitorującej w trybie 24/7.
Oferowany system jest narzędziem w pełni skalowalnym, który pozwala na umieszczenie dowolnego jego elementu w innej lokalizacji fizycznej. Pracownicy S&T pozostają w ciągłym trybie gotowości i reagują na wszelkiego rodzaju zdarzenia czy potencjalnie zagrożenia płynące bezpośrednio z urządzeń czy systemów ticketowych. Agenci NOC dzięki przeprowadzaniu odpowiednich działań zapobiegawczych minimalizują ryzyko wystąpienia potencjalnych problemów.
Niezwykle istotne dla usług z obszaru monitoringu sieci, systemów operacyjnych i platform aplikacyjnych jest także zagwarantowanie szybkiej reakcji na potrzebę dostawy określonych elementów infrastruktury IT, które umożliwiają prowadzenie skutecznego monitorowania sieci.

 

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

Axians ma udokumentowane kompetencje w zakresie tworzenia narzędzi do monitorowania stanu usług i maszyn w sieci, zwłaszcza w zakresie rozwiązań Icinga2 opartych o system Nagiosa (uznana na rynku aplikacja open source). Technologia ta zapewnia zaawansowane funkcje równoważenia obciążenia i przełączania awaryjnego. Dzięki modułowej budowie Icinga2 możliwe jest także dodanie dodatkowych elementów monitorowanych bez przerywania usługi monitoringu.

Korzyści biznesowe

  • Całodobowa, ekspercka opieka nad siecią i infrastrukturą, zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa bez bezpośredniego angażowania Klienta
  • Zapewnienie wysokiej dostępności wszystkich komponentów technicznych infrastruktury IT w przedsiębiorstwie
  • Gwarancja zachowania ciągłości biznesowej, kluczowej dla każdego przedsiębiorstwa

Dlaczego Axians

  • Ponad 20-osobowy zespół NOC
  • S&T obsługuje ponad 42 tys. elementów infrastruktury (w tym jedną z trzech największych instalacji w Europie opartych o narzędzia Incinga2)
  • Narzędzie monitorujące oraz narzędzie zarządzania zgłoszeniami w cenie usługi
  • Szeroka dostępność i wysoka jakość merytoryczna obsługi
  • Wysokie kompetencje zespołów specjalistów S&T, zarówno w zakresie samego systemu monitorującego, jego obsługi, jak i samej wiedzy o sieci (inżynierowie o najwyższym stopniu certyfikacji CCIE)
  • Referencje potwierdzające potencjał firmy do realizacji skomplikowanych projektów

Zobacz nasze ralizacje

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty