Cyberbezpieczeństwo

Ochrona aplikacji webowych WAF

Usługa ochrony aplikacji webowych obejmuje swoim zakresem całe spektrum zagadnień z obszaru zabezpieczenia portali internetowych. Jest dedykowana firmom udostępniającym swoje zasoby w Internecie. Zadaniem systemów WAF jest „stanie na straży” pomiędzy użytkownikami, a serwerem na którym firma udostępnia swoją usługę czy produkt. Odpowiednio skonfigurowane rozwiązania WAF zabezpieczają przed różnego rodzaju cyberzagrożeniami.

Unikalne cechy

W przedsiębiorstwach których działalność bazuje na udostępnianiu serwisów i portali dużym grupom odbiorców istnieje znaczące ryzyko włamań, ataków oraz nadużyć. Zagrożenia te związane są nie tylko ze specyfiką prowadzonego biznesu, ale również z lukami w zakresie bezpieczeństwa występującymi w wykorzystywanych narzędziach IT (tzw. dziury w oprogramowaniu). Systemy WAF mają za zadanie przeciwdziałać związanym z tym zagrożeniom. Istotnym elementem ochrony aplikacji webowych jest ich każdorazowa aktualizacja podczas wprowadzania jakichkolwiek zmian w chronionych serwisach.

 

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

Usługa ochrony aplikacji webowych oferowana jest przez Axians między innymi w oparciu o technologie: F5 AWAF

Korzyści biznesowe

  • Możliwość odpowiedniego zabezpieczenia danych (zgodnie
    z wytycznymi RODO) w usługach przeznaczonych dla wielu użytkowników
  • Zapobieganie problemowi wycieku danych, które prowadzi do obniżenia wartości firmy
  • Ochrona przed atakami, nadużyciami i stratami biznesowymi

Dlaczego Axians

  • Udokumentowane kompetencje w zakresie wdrażania narzędzi wspierających ochronę aplikacji webowych
  • Zespół Axians dysponuje certyfikatami: CISSP, F5 Certified Solution Expert
  • Rozbudowane doświadczenie we wdrożeniu rozwiązań WAF dla aplikacji i portali rządowych

Zobacz nasze ralizacje

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00