Cyberbezpieczeństwo

Platforma Cisco ThousandEyes

Niepożądane zjawiska w sieci? Teraz Twoja organizacja może sprawnie na nie odpowiadać. Powstałe w 2010 roku Cisco ThousandEyes to rozwiązanie do monitorowania i wykrywania problemów z dostępnością i wydajnością sieci i usług internetowych, służące do analizy end-to-end w czasie rzeczywistym.

Unikalne cechy

ThousandEyes pozwala na monitorowanie dostępności oraz wydajności sieci i usług internetowych w różnych punktach na całym świecie, co pozwala na znalezienie i rozwiązanie problemów, zanim staną się one widoczne. Narzędzie oferuje m.in. monitoring:

 • Dostępności (także aplikacji),
 • Wydajności sieci,
 • Jakości połączenia.

Dostępne z poziomu chmury i działające jako rozwiązanie SaaS (Software as a Service) ThousandEyes skupia się na trzech obszarach:

 1. Systemy transakcyjne WWW – systemy dostępu do konta dla klientów banków, ale też systemy wewnętrzne organizacji, służące jej pracownikom,
 2. Systemy dostępu zdalnego dla pracowników z wykorzystaniem technologii VPN – takie jak klient VPN na komputerze pracownika,
 3. Systemy sieci rozległych (WAN), w szczególności sieci rozległe wykorzystujące dwa lub więcej łączy, a także technologie IWAN, SD-WAN.

ThousandEyes, mając informacje z różnych punktów sieci – w tym z zewnętrznego Internetu – może w bardzo przejrzysty sposób wskazać miejsce, w którym dochodzi do niepożądanego zjawiska – np. opóźnień, strat w pakietach.

Kto szczególnie powinien skorzystać z rozwiązania Cisco ThousandEyes?

Przede wszystkim ci, którzy twierdząco odpowiadają na następujące pytania:

 • Czy organizacja doświadcza utrudnień związanych z powolnym działaniem aplikacji, stron internetowych – dostępem do internetu?
 • Czy występujące problemy związane z obsługą aplikacji, stron www, intranetu mogą urosnąć do rangi priorytetu dla organizacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
 • Czy dostęp do sieci, aplikacji przez użytkowników/klientów może stać się wyzwaniem w dającej się przewidzieć przyszłości?
 • Czy osoby zarządzające celami organizacji zainteresowane są rozwiązaniem, ponieważ chcą rozszerzyć działalność biznesową, czy dlatego, że problemy z dostępnością wpływają na obecny biznes?
 • Czy problemy z dostępnością do zasobów od strony organizacji, jej użytkowników i klientów mają wpływ na straty finansowe firmy?

Narzędzie jest zasilane trzema źródłami danych:

 1. Endpoint Agent – stacja końcowa użytkownika,
 2. Enterprise Agent – zainstalowane na maszynie wirtualnej oprogramowanie w siedzibach organizacji,
 3. Cloud Agent – monitorowanie ruchu sieciowego u dostawców usług internetowych na całym świecie, których dokładna lista dostępna jest na tej stronie.

Cisco ThousandEyes przekazuje także informację, czy niepożądane zjawisko zależy od dostępności usług innych firm. Korzystając z platformy, można sprawnie wykryć zjawiska takie jak:

 • Kiepska jakość połączenia WiFi w domu pracownika zdalnego,
 • Złe parametry przesyłu danych przez łącze w domu pracownika zdalnego,
 • Brak split-tunnelingu na VPNie pracownika zdalnego, pogarszający jakość aplikacji do współpracy grupowej – w tym głosowej i wideo,
 • Niedostępność usług zależnych dla serwisu transakcyjnego WWW – np. problemy z dostępnością usługi SaaS wykorzystywanej w aplikacji WWW,
 • Problem z lokalnymi łączami Internet,
 • Problemy z DNS,
 • Awarie operatorskie – ze wskazaniem dokładnego adresu IP routera i wielkości awarii w czasie – np. liczby traconych pakietów,
 • Problemy z load-balancinigiem BGP,
 • Problemy w sieci WAN związane z wydajnością lub problemy w sieci rdzeniowej organizacji.

Cisco ThousandEyes dostępne jest w postaci portalu dostępnego przez stronę www i wykupywane na rok, dwa, maksymalnie pięć lat. Istnieje możliwość przeprowadzania dla klienta proof of concept oraz indywidualnej wyceny w różnych scenariuszach.

Korzyści biznesowe

 • Minimalizacja wydatków związanych z niesprawnością sieci,
 • Sprawne wykrywanie problemów – nawet zanim się pojawią,
 • Zwiększenie poziomu monitoringu i bezpieczeństwa sieci.

Dlaczego Axians

 • Jesteśmy Złotym Partnerem Cisco od ponad 10 lat,
 • Dysponujemy certyfikowanym zespołem ekspertów, którzy mają doświadczenie w realizacji wdrożeń na sieciach.

Zobacz nasze ralizacje

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00